با خرید هر دوره 50,000 تومان شارژ در کیف پولتان دریافت نمایید!

معرفی Cisco VOIP، آشنایی با تجهیزات و تکنولوژی های مبتنی بر VOIP

هر خرید 50000 تومان شارژ!