شرایط گارانتی و مقررات استفاده از فروشگاه اینترنتی گروه آموزشی فرزان

استفاده شما از فروشگاه اینترنتی “گروه آموزشی فرزان” و سفارش کالا از پایگاه این وب سایت به نشانی www.Modir-Shabake.Com به معنی توافق کامل شما با شرایط و قوانین ما می باشد لذا قبل از استفاد سایت و خرید محصولات، و دریافت هرگونه خدمتی می بایست قوانین ذیل را به طور کامل مطالعه نمایید: استفاده شما از فروشگاه اینترنتی “گروه آموزشی فرزان” و سفارش کالا از پایگاه این وب سایت به نشانی www.Modir-Shabake.Com به معنی توافق کامل شما با شرایط و قوانین ما می باشد لذا قبل از استفاد سایت و خرید محصولات، و دریافت هرگونه خدمتی می بایست قوانین ذیل را به طور کامل مطالعه نمایید: استفاده شما از فروشگاه اینترنتی “گروه آموزشی فرزان” و سفارش کالا از پایگاه این وب سایت به نشانی www.Modir-Shabake.Com به معنی توافق کامل شما با شرایط و قوانین ما می باشد لذا قبل از استفاد سایت و خرید محصولات، و دریافت هرگونه خدمتی می بایست قوانین ذیل را به طور کامل مطالعه نمایید: