60%
تخفیف
196,000 تومان
3:05 ساعت
مهندس رضا حسين زاده
60%
تخفیف

مجازی سازی با Linux KVM (مقدماتی)

 یکی از حوزه های جذاب در مجازی سازی لینوکس مختص به KVM  است که یکی از تخصص های خاص و…

220,000 تومان
6 ساعت
مهندس حسین قربانی