60%
تخفیف

فلش دیسک CCNP Enterprise 2021

پس از مطالعه دوره های فلش دیسک ورود به دنیای متخصصین سیسکو، در ادامه می توانید وارد دوره های تخصصی…

640,000 تومان
60%
تخفیف

فلش دیسک CCNP Security 2021

یکی از گرایش های مهم در بین متخصصین سطح بالای سیسکو بحث امنیت روتر، سویچ ها، فایروال و به صورت…

640,000 تومان
60%
تخفیف

فلش دیسک تست نفوذ

در این فلش دیسک دوره های آموزشی مرتبط با گرایش امنیت (تست نفوذ) (Penetration Test) گردآوری شده است. در صورتی…

640,000 تومان
60%
تخفیف

فلش دیسک تکمیلی امنـیت سایـبری

این فلش دیسک در ادامه فلش های قبلی (هکر قانونی و تست نفوذ) است و ویژه افرادی است که دانش…

640,000 تومان
60%
تخفیف

فلش دیسک ورود بـه دنـیای هـکر قانـونی

دوره های این فلش دیسک ویژه افرادی است که قصد دارند به دنیای امنیت سایبری (گرایش هکر قانونمند) وارد شوند.…

640,000 تومان
60%
تخفیف

فلش دیسک ورود به دنیای سیسکو 2021

اگر قصد دارید به صورت اصولی و از قدم صفر وارد دنیای متخصصین سیسکو شوید این فلش دیسک برای شما…

640,000 تومان