لینوکس Linux LPIC-2 آزمون 202

 • نوع دوره: پکیج آموزشی (دانلودی)
 • زبان: فارسی
 • 5 ساعت
 • مهندس رضا حسين زاده
 • مجوز نصب: 3 کامپیوتر مجزا
 • قیمت با احتساب تخفیف جشنواره می باشد
 • 116,000تومان 290,00060%
 • افزودن به سبد خرید

توضیحات دوره

پس از مطالعه دوره LPCI-2 و آزمون های 101 و 102 و همینطور دوره LPIC-2 آزمون 201 قدمم بعدی شما دوره 202 می باشد. سرفصل های این دوره در ادامه مباحث 201 می باشد.

در این دوره آموزشی آزمون 202 مورد تدریس قرار گرفته است. سعی شده است سرفصل های این دوره مطابق با کتاب رسمی ارائه شده برای این دوره باشد تا آمادگی خوبی برای شرکت در آزمون بین المللی این دوره هم پیدا کنید. در تدریس این دوره از توزیع سیستم عامل Ubuntu لینوکس حهت مباحث عملی استفاده شده است.

ما مطالعه دوره های 201 و 202 به صورت کامل دوره LPIC-2 کامل می شود.

سرفصل های دوره (به همراه نمونه فیلم ها)

 • 0- معرفی دوره، مدرس و مباحث پایه
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • 1- فصل هفتم - قسمت اول
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • 2- فصل هفتم - قسمت دوم
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • 3- فصل هشتم - قسمت اول
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • 4- فصل هشتم - قسمت اول
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • 5- فصل نهم - قسمت اول
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 6- فصل نهم - قسمت دوم
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 7- فصل دهم - قسمت اول
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 8- فصل دهم - قسمت دوم
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 9- فصل دهم - قسمت سوم
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 10- فصل یازدهم
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 11- فصل دوازدهم - قسمت اول
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 12- فصل دوازدهم - قسمت دوم
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 13- فصل دوازدهم - قسمت سوم
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 14- مباحث تمرینی - قسمت اول
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 15- مباحث تمرینی - قسمت دوم
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 16- مباحث تمرینی - قسمت سوم
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 17- مباحث تمرینی - قسمت چهارم
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 18- مباحث تمرینی - قسمت پنجم
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 19- مباحث تمرینی - قسمت ششم
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 20- مباحث تمرینی - قسمت هفتم
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 21- مباحث تمرینی - قسمت هشتم
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 22- مباحث تمرینی - قسمت نهم
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 23- مباحث تمرینی - قسمت دهم
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 24- مباحث تمرینی - قسمت یازدهم
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 25- مباحث تمرینی - قسمت دوازدهم
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 26- امتحان 202 - مباحث تمرینی - قسمت سیزدهم