معرفی دوره و سرفصل های MCITP

معرفی :

مدرک MCITP گواهینامه تخصصی مهندسی شبکه های مایکروسافت مبتنی بر ویندوز Windows Server 2008 است. با جایگزینی Win Server 2008 به جای Win Server 2003 و جایگزینیWin Vista  و  Windows 7 به جای Win XP مدارک نسل جدید مایکروسافت MCITP نیز جایگزین MCSE شد. MCITP On Win 2008 ویژه متخصصین تکنولوژی اطلاعات(IT) است که بطور ایده آل در محیطهای شبکههای پیچیده کامپیوتری، با اندازه متوسط تا بزرگ مشغول به کار میباشند. افراد داوطلب دریافت این گواهینامه باید در مجموع پنج امتحان را با موفقیت پشت سر بگذارند. لذا شرکت مهندسی سایبرتک در این راستا یک دوره آموزشی جامع شامل پنج امتحان مایکروسافت را برگزار می نماید.

محتواى دوره :

دو مدرک ذیل در زمینه شبکه هاى کامپیوترى مایکروسافت به ترتیب جایگزین MCSA  و  MCSE شده اند : 

MCITP: Server Administrator

هدف: آموزش مهندسین و متخصصین شبکه به منظور انجام کارها و عملیاتهاى روزانه ، مستمر و روتین در شبکه هاى مایکروسافت

(Windows Server 2008 Network Infrastructure (Exam 70-642

(Windows Server 2008 Active Directory (Exam 70-640

(Windows Server 2008 Server Administrator (Exam 70-646

MCITP: Enterprise Administrator

هدف : آموزش مهندسین و متخصصین شبکه به منظور طراحى زیرساختهاى شبکه هاى مبتنى بر Windows Server 2008 و در نهایت عیب یابى و Troubleshooting شبکه هاى مذکور 

محتوای دوره :

(Administering and Maintaining Windows 7 (70-680

(Windows Server 2008, Enterprise Administrator (70-647

(Windows Server 2008 Active Directory Configuring (70-640

(Windows Server 2008 Network Infrastructure Configuring  (۷۰-۶۴۲

(Windows Server 2008 Applications Infrastructure Configuring (70-643


دیدگاه خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.