با هر خرید 150 هزارتومان شارژ از ما دریافت کنید.

0
0

لیست قیمت محصولات فرزان

برای مشاهده جزئیات هر دوره، بر روی نام دوره کلیک کرده تا به صفحه اختصاصی دوره هدایت شوید.

نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
آموزش فارسی لینوکس داکر 2023 Docker on Linux دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
دوره آموزشی انسیبل Ansible Core 2.14 سال 2023 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
آموزش لینوکس اوبونتو Linux Ubuntu 23.04 Lunar Lobster دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
آموزش فارسی کالی لینوکس 2023.2 Kali Linux دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
آموزش مقدمات اصول سیستم عامل یونیکس (Unix) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس نامی ارجمندی
آموزش فایروال لینوکسی IPTables Linux دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
آموزش سیستم عامل یونیکس (Unix) FreeBSD دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
آموزش فارسی لینوکس اوبونتو Linux Ubuntu 22.04 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
آموزشی فارسی بلک آرچ BlackArch Linux 2021 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
دوره آموزشی امن کردن لینوکس 2022 Linux Security and Hardening دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
آموزش فارسی شل اسکریپت لینوکس 2022 Linux Shell Script دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
آموزشی فارسی لینوکس ضروری Linux Essentials 2022 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
توزیع امنیتی لینوکس Linux Security Onion دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
کالی لینوکس 2022.1 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
آموزش سناریویی 35 Linux Fedora دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
آموزش سناریویی Nginx در نقش وب سرور دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس آرزو محمدی
آموزش سناریویی انسیبل Ansible دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
لینوکس (102 & Linux LPIC-1 (101 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
لینوکس برای هکر قانونی دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
آموزش سناریویی داکر در لینوکس دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
آموزش سناریویی Linux openSUSE 15 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
آموزش سناریویی Linux CentOS 8 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
آموزش سناریویی رد هت Linux Red Hat 8 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
آموزش سناریویی اوبونتو Linux Ubuntu 21 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
آموزش سناریویی دبیان Linux Debian دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
لینوکس کامپتیا +CompTIA Linux دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
سناریوهای دنیای واقعی Linux LPIC-3 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
سناریوهای دنیای واقعی Linux LPIC-2 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
سناریوهای دنیای واقعی Linux LPIC-1 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
پکیج ویژه Linux لینوکس 36 دوره دانلودی 15,000,000 (2,250,000تومان) گروه مدرسین فرزان
تست نفوذ با کالی لینوکس 2021 Kali Linux دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
لینوکس Linux LPIC-3 (304-200) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
لینوکس برای تست نفوذ Linux Penetration Testing دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
تشریح سوالات آزمون بین المللی Linux LPIC-2 دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
لینوکس Linux LPIC-3 (303-200) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
لینوکس Linux LPIC-3 (300-100) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
لینوکس (Linux LPIC-2 (202 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
لینوکس Linux LPIC-2 (201) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
وب سرور لینوکس NGINX (مقدماتی) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
تشریح سوالات آزمون بین المللی Linux LPIC-1 دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
تانلینگ در لینوکس Linux VPN دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
امنیت در سرورهای لینوکس (مقدماتی) دانلودی 1,500,000 (225,000تومان) مهندس محمد اخوان
Ansible (پیکربندی سرورهای لینوکسی) دانلودی 2,600,000 (390,000تومان) مهندس حسین یوسفی
لینوکس ایمیل سرور Postfix ubuntu و Zimbra دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس حسین یوسفی
Linux Web Server Apache (Ubuntu & CentOS) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس حسین یوسفی
فایروال لینوکس IPFire & CSF دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
فایروال لینوکس IPTables دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
کالی لینوکس 2019 Kali Linux دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) آقای دکتر داریوش اسماعیلی
لینوکس اسکریپت نویسی Bash Script (Shell) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس ایرج نوروزی
لینوکس Linux LPIC-1 آزمون ۱۰۲ دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
لینوکس Linux LPIC-1 آزمون ۱۰۱ دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
لینوکس ضروری و پایه Linux Essentials دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
لینوکس Linux LPIC-2 دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس صالحی
لینوکس Linux LPIC-1 دانلودی 650,000 (97,500تومان) مهندس یوسفی
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
نتورک پلاس 2022 Network Plus N10-008 دانلودی 2,100,000 (315,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
+CompTIA Cybersecurity Analyst CySA دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
سکیوریتی پلاس برای امنیت سایبری دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
نتورک پلاس برای امنیت سایبری دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
لینوکس کامپتیا +CompTIA Linux دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
پشتیبان حرفه ای شبکه Help Desk ویندوز 11 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
پکیج ویژه CompTIA کامپتیا 17 دوره دانلودی 15,000,000 (2,250,000تومان) گروه مدرسین فرزان
تست نفوذ +CompTIA PenTest دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
کلود پلاس +CompTIA Cloud دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
تشریح سوالات مصاحبه کاری برای ورود به بازار کار شبکه دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
حل و تشریح سوالات آزمون بین المللی +CompTIA Security دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
حل و تشریح سوالات آزمون بین المللی +CompTIA Netwotk دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
+Security امنیت شبکه دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
+Server پیکربندی سرورها دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس ایرج مقدم زاده
+Storage پیکربندی تجهیزات ذخیره سازی دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
پشتیبان شبکه Help Desk دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
کارشناس حرفه ای سخت افزار +A اسمبل و قطعه شناسی دانلودی 2,900,000 (435,000تومان) مهندس ایرج مقدم زاده
نتورک پلاس +Network پیکربندی تجهیزات پسیو Passive و Active دانلودی 2,000,000 (300,000تومان) مهندس ایرج مقدم زاده
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
دوره آموزشی فارسی سیسکو 2022 Cisco CCIE Enterprise Infrastructure دانلودی 9,200,000 (1,380,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
350-901 Cisco DEVCOR دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
CCNP Security SVPN 300-730 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
آموزش DevOps دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
پکیج ویژه Cisco سیسکو 32 دوره دانلودی 15,000,000 (2,250,000تومان) گروه مدرسین فرزان
سناریوهای عملی سیسکو DevNet Associate دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
سناریوهای عملی پیاده سازی Cisco VPN دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
سیسکو 8 Cisco Packet Tracer دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
سناریوهای دنیای واقعی سیسکو CyberOps Associate دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
سناریوهای دنیای واقعی سیسکو 410-300 CCNP Enterprise ENARSI دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
سناریوهای دنیای واقعی سیسکو 401-350 CCNP Enterprise ENCOR دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
300-415 SD-WAN Solutions ENSDWI دوره دوم دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
CCNP Collaboration Core CLCOR 350-801 دوره دوم دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
CCNP Security Identity Management SISE 300-715 دوره دوم دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
CCNP Data Center Core DCCOR 350-601 دوره دوم دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
300-415 SD-WAN Solutions ENSDWI دوره اول دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
300-430 & 300-425 CCNP Enterprise Wireless Design ENWLSD دوره اول دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
DevNet Associate DEVASC 200-901 (دوره دوم) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
CCNP Data Center Core DCCOR 350-601 دوره اول دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
CCNP Security Identity Management SISE 300-715 دوره اول دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
CyberOps Associate CBROPS 200-201 دوره دوم دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
CCNP Security SCOR 350-701 دوره دوم دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
CCNP Enterprise Design ENSLD 300-420 دوره دوم دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
DevNet Associate DEVASC 200-901 (دوره اول) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
350-401 CCNP Enterprise ENCOR دوره دوم دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
CCNP Enterprise 300-410 ENARSI دوره دوم دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
شبکه سازی حرفه ای با شبیه ساز EVE-NG (پیشرفته) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
CCNP Collaboration Core CLCOR 350-801 دوره اول دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
CCNP Enterprise Design ENSLD 300-420 دوره اول دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
CCNP Security SCOR 350-701 دوره اول دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
CyberOps Associate CBROPS 200-201 دوره اول دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
شبیه ساز شبکه GNS3 (پیشرفته) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
شبیه ساز سیسکو Cisco Packet Tracer (پیشرفته) دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
شبکه سازی حرفه ای با شبیه ساز EVE-NG (مقدماتی) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
آموزش شبیه ساز شبکه GNS3 (مقدماتی) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
آموزش شبیه ساز شبکه سیسکو Cisco Packet Tracer (مقدماتی) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
CCNP Enterprise 300-410 ENARSI دوره اول دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
CCNP Enterprise 350-401 ENCOR دوره اول دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
دوره آموزشی Cisco SD-WAN (مقدماتی) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
سناریوهای دنیای واقعی سیسکو CCNA 200-301 دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
حل و تشریح سوالات آزمون بین المللی CCNP Enterprise 300-410 ENARSI دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
حل و تشریح سوالات آزمون بین المللی CCNP Enterprise ENCOR 350-401 دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
حل و تشریح سوالات آزمون بین المللی Cisco CCNA 200-301 دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
Cisco CCNA V3 200-301 (پیشرفته) دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
Cisco CCNA V3 200-301 (مقدماتی) دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
CCNA 200-125 (ارتقا مدرک ۱۲۰-۲۰۰) دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس حمید یوسفی
Cisco CCNA Security دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس علیزاده
فایروال فایرپاور Firepower سیسکو (مقدماتی) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس علیزاده
سیسکو MPLS/VPN مقدماتی انتقال WAN دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس علی اتابکی
سیستم تلفنی الستیکس VOIP Elastix 4 5 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس میلاد ساعی
Cisco CCNP TSHOOT V2 ورژن جدید ۱۳۵-۳۰۰ دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس کوهپایه زاده
Cisco CCNP V2 SWITCH ورژن جدید ۱۱۵-۳۰۰ دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس یوسفی
Cisco CCNA 200-120 دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس یوسفی
Cisco CCNP ROUTE V2 ورژن جدید ۱۰۱-۳۰۰ دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس یوسفی
Cisco VOIP و سیستم تلفنی استریسک، الستیکس Asterisk دانلودی 1,200,000 (180,000تومان) مهندس یوسفی
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
اشتراک گذاری اینترنت و مدیریت کاربران در میکروتیک دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
میکروتیک MikroTik MTCRE 2022 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
میکروتیک MikroTik MTCNA 2022 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
پکیج ویژه MikroTik میکروتیک 14 دوره دانلودی 15,000,000 (2,250,000تومان) گروه مدرسین فرزان
سناریوهای دنیای واقعی میکروتیک دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
پیکربندی میکروتیک MikroTik Mangle دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
تانلینگ در میکروتیک MikroTik VPN & Tunneling دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
MikroTik MTCSE امنیت در شبکه های میکروتیک دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
آموزش تخصصی آی پی IPV6 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
میکروتیک MikroTik MTCTCE دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
میکروتیک MikroTik MTCUME دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
وایرلس میکروتیک MikroTik MTCWE دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس ایرج مقدم زاده
میکروتیک MikroTik MTCINE دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس کوهپایه زاده
میکروتیک MikroTik MTCNA دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس صالحی
میکروتیک روتینگ MikroTik MTCRE دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس صالحی
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
آموزش فارسی مدرک ویندوز آژور امنیت، انطباق و هویت Exam Azure SC-900 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
آموزش فارسی آژور مقدماتی فاندامنتال Microsoft Azure Fundamentals AZ- 900 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
آموزشی فارسی System Center Operations Manager (SCOM) 2022 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
آموزش پاورشل (PowerShell) ویندوز سرور 2022 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
پیکربندی تخصصی ویندوز سرور 2022 ( MCSA Server 70-742) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
MCSA Windows Server 2022 70-741 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
آموزش سریع ویندوز 11 Windows دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
سناریوهای کاربردی ویندوز سرور 2022 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
MCSA Windows Server 2022 70-740 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
پشتیبان حرفه ای شبکه Help Desk ویندوز 11 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
MCSA Windows 10, 11 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
پکیج ویژه مایکروسافت 24 دوره دانلودی 15,000,000 (2,250,000تومان) گروه مدرسین فرزان
طراحی و مستندسازی شبکه با Visio 2019 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
داکر در ویندوز سرور 2019 Docker in Windows دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
Microsoft IIS V10 Web Server 2019 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
حل و تشریح سوالات آزمون بین المللی MCSA 2016 70-740 دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
(System Center Data Protection Manager 2019 (SCDPM دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
سیستم سنتر 2019 System Center Configuration Manager (مقدماتی) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
نصب و راه اندازی انواع VPN های مایکروسافتی دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
ویندوز پاورشل PowerShell (مقدماتی) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
SQL Server 2017 (پیشرفته) دانلودی 2,600,000 (390,000تومان) مهندس مهدی قشمی
SQL Server 2017 (مقدماتی) دانلودی 2,900,000 (435,000تومان) مهندس مهدی قشمی
Skype For Business Server 2019 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس میلاد ساعی
Exchange Server 2019 (مقدماتی) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس میلاد ساعی
پیکربندی سرور ۲۰۱۹ (پیشرفته) MCSA 2019 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
نصب و پیکربندی سرور ۲۰۱۹ (مقدماتی) MCSA 2019 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
آموزش تخصصی آی پی IPV6 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
سیستم سنتر System Center Configuration Manager 2016 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
پیکربندی Exchange Server 2016 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس ایرج مقدم زاده
ارتقا سرور ۲۰۱۲ به ۲۰۱۶ آزمون MCSA 70-743 دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
پیکربندی MCSA Windows 8.1, 10 دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
پکیچ کامل دوره های MCSE Server 2012 R2 هفت دوره دانلودی 5,500,000 (825,000تومان) گروه مدرسین فرزان
پکیچ کامل دوره های MCSA Server 2012 R2 چهار دوره دانلودی 5,000,000 (750,000تومان) گروه مدرسین فرزان
آموزش MCSA 2012R2 70-410 دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس شیرخدایی
آموزش MCSE 2012R2 70-413 دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
آموزش MCSA 2012 70-412 دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
آموزش MCSA 2012 70-411 دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
Skype For Business 2015 دانلودی 3,500,000 (525,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
کتاب Windows Server 2012 آزمون MCSE 70-414 گرایش Server Infrastructure دانلودی 750,000 (112,500تومان) مهندس شیرخدایی
کتاب الکترونیکی فارسی Upgrade MCITP to MCSA 2012 70-417 دانلودی 750,000 (112,500تومان) مهندس شیرخدایی
کتاب مدیریت شبکه های Server 2012 آزمون MCSA 70-411 دانلودی 1,200,000 (180,000تومان) مهندس شیرخدایی
مهندسی شبکه مایکروسافت MCSE Server 2012 کتاب فارسی دانلودی 5,000,000 (750,000تومان) مهندس شیرخدایی
کتاب الکترونیکی فارسی Exchange Server 2013, 2010 دانلودی 850,000 (127,500تومان) مهندس شیرخدایی
پیکربندی Exchange server 2013 دانلودی 850,000 (127,500تومان) مهندس ارداقی
۱۵۰ ساعت آموزش ۶ دوره مدرک MCITP 2008R2 دانلودی 4,500,000 (675,000تومان) مهندس شیرخدایی
پیکربندی ۲۰۰۸R2 Administration 70-646 دانلودی 1,100,000 (165,000تومان) مهندس شیرخدایی
پیکربندی ۲۰۰۸R2 infrastructure 70-642 دانلودی 1,100,000 (165,000تومان) مهندس شیرخدایی
پیکربندی ۲۰۰۸R2 Application 70-643 دانلودی 1,100,000 (165,000تومان) مهندس شیرخدایی
پیکربندی ۲۰۰۸R2 Active Directory 70-640 دانلودی 1,100,000 (165,000تومان) مهندس شیرخدایی
پیکربندی Enterprise Administrator 2008R2 70-647 دانلودی 1,100,000 (165,000تومان) مهندس شیرخدایی
کتاب نصب و پیکربندی Server 2012 آزمون MCSA 70-410 دانلودی 850,000 (127,500تومان)
کتاب ۶۴۰-۷۰ Server 2008R2 و معرفی سرور ۲۰۱۲ دانلودی 750,000 (112,500تومان)
روش های پیاده سازی سیستم عامل های مایکروسافت دانلودی 220,000 (33,000تومان)
کتاب ارتقاء اکتیو دایرکتوری های مایکروسافتی ۲۰۰۳,۲۰۰۸R2,2012) Active Directory) دانلودی 220,000 (33,000تومان)
کتاب MCITP Windows 7 70-680 (چاپ دوم) دانلودی 250,000 (37,500تومان)
کتاب تحلیل سوالات آزمون بین المللی ۴۱۷-۷۰ MCSA Server 2012 دانلودی 250,000 (37,500تومان) مهندس شیرخدایی
کتاب ارتقاء مدرک مهندسی شبکه مایکروسافت کد ۴۱۷-۷۰ MCITP 2008R2 to MCSA Server 2012 دانلودی 250,000 (37,500تومان) مهندس شیرخدایی
کتاب پیکربندی پیشرفته سرویس های Windows Server 2012 آزمون MCSA 70-412 دانلودی 290,000 (43,500تومان) مهندس شیرخدایی
آموزش مالتی مدیای تصویری فارسی TMG 2010 Service Pack 2 دانلودی 950,000 (142,500تومان) مهندس شیرخدایی
پیکربندی Windows 7 70-680 دانلودی 1,100,000 (165,000تومان) مهندس شیرخدایی
کتاب الکترونیکی فارسی ۶۴۰-۷۰ Active Directory 2008R2 دانلودی 220,000 (33,000تومان)
کتاب الکترونیکی فارسی TMG 2010 Service Pack 2 دانلودی 450,000 (67,500تومان)
کتاب فارسی پیکربندی زیرساخت شبکه های مایکروسافتی ۲۰۰۸R2 70-642 MCITP دانلودی 220,000 (33,000تومان)
کتاب طراحی و پیاده سازی زیرساخت های Windows Server 2012 آزمون MCSE 70-413 گرایش Server Infrastructure دانلودی 290,000 (43,500تومان)
۵۴ ساعت آموزش تصویری XP & Server 2003 دانلودی 250,000 (37,500تومان) مهندس شیرخدایی
کتاب الکترونیکی ۱۱۰ درس تخصصی شبکه دانلودی 250,000 (37,500تومان)
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
آموزشی فارسی مجازی سازی VMware Workstation 17.5 Pro دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
آموزش ابتدایی نصب و راه اندازی VMware vSphere 8 (ICM & VCP) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
آموزشی فارسی VMware vSAN 7 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
آموزشی فارسی VMware Horizon 8 (مقدماتی) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
آموزش VMware APP Volumes دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
VMware Workstation 16 برای امنیت سایبری دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
پکیج ویژه VMware وی ام ور 20 دوره دانلودی 15,000,000 (2,250,000تومان) گروه مدرسین فرزان
سناریوهای دنیای واقعی VMware vSphere 7 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
1.VMware vRealize Log Insight 8 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
VMware vSphere Optimize and Scale V7 (مقدماتی) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
VCP VMware vSphere 7 پیشرفته دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
(VMware vSphere 7 (VCP-DCV مقدماتی دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
امنیت در VMware vSphere Security (مقدماتی) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
بکاپ حرفه ای VMware vSphere Data Protection VDP دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
۷٫۱۱ VMware Horizon View (پیشرفته) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
پیکربندی VMware Storage VSAN 6.7 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
VMware VCAP 6.7 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
۱۵ VMware Workstation Pro (به همراه ورژن ۱۲) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
VMware NSX 6.4 دیتا سنتر دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
ارتقا VMware vSphere 6.5 to 6.7 به همراه سناریوهای عملی دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس میلاد ساعی
پکیج ویژه وی ام ور، هایپروی و سیتریکس 20 دوره دانلودی 16,000,000 (2,400,000تومان) گروه مدرسین فرزان
VMware vSphere 6.5 مقدماتی دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
۷ VMware Horizon View زیر ساخت میزکار مجازی (مقدماتی) دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
VMware vSphere 6.5 پیشرفته دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
مجازی سازی ۱۲ VMware Workstation Pro دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
کتاب الکترونیکی فارسی ۱۰ VMware Workstation دانلودی 990,000 (148,500تومان) مهندس مهرداد بقایی
VMware vSphere 5.5 ESXi دانلودی 1,100,000 (165,000تومان) مهندس محسن اسدی
کتاب الکترونیکی فارسی VMware vSphere 5 Advance ESXi دانلودی 1,100,000 (165,000تومان) مهندس شیرخدایی
کتاب الکترونیکی فارسی VMware vSphere 5 Basic ESXi دانلودی 1,100,000 (165,000تومان) مهندس شیرخدایی
۲۲ ساعت آموزش فارسی مجازی سازی VMware Workstation 7.1 دانلودی 1,100,000 (165,000تومان) مهندس شیرخدایی
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
دوره سنز Advanced Network Forensics) SANS FOR572) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
آموزش فارسی کالی لینوکس 2023.2 Kali Linux دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
دوره سنز Securing Windows and PowerShell Automation) SANS SEC505) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
دوره سنز Advanced Security Essentials – Enterprise Defender) SANS SEC501) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
دوره سنز Advanced Digital Forensics and Incident Response) SANS FOR508) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
سنز Blue Team Fundamentals Security Operations Analysis) SANS SEC 450) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
دوره آموزشی ابزارهای تیم قرمز امنیت RED Team Tools دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
آموزش فشرده دوره AWAE WEB-300 (OSWE Offensive Security) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
آموزش سریع نرم افزار تست نفوذ Burp Suite 2022 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
سنز Windows Forensic Analysis) SANS FOR 500) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
سنز Threat and Vulnerability) SANS SEC 460) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
آموزش دوره کارشناس مرکز امنیت SOC دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
دوره آموزشی فارسی ارتقای امنیت برنامه‌های کاربردی تحت وب OWASP دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس محمد اخوان
دوره آموزشی تیم آبی امنیت سازمان Blue team دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
آموزشی فارسی بلک آرچ BlackArch Linux 2021 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
توزیع امنیتی لینوکس Linux Security Onion دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
تست نفوذ حرفه ای EC-Council CPENT دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
پایتون جهت فارنزیک و جرم شناسی دیجیتال Python for Forensics دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
فارنزیک و جرم‌شناسی رایانه EC-Council CHFI V10 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
کالی لینوکس 2022.1 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
امنیت فضای رایانش ابری CCSP دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
مدیریت امنیت اطلاعات CISSP دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
حل و تشریح سوالات آزمون بین المللی CEH V11 دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
دورک نویسی گوگل Google Hacking دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهران کیا
تست نفوذ شبکه Network Penetration Test دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهران کیا
تست نفوذ وایرلس Wireless Pentesting دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهران کیا
سکیوریتی پلاس برای امنیت سایبری دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
VMware Workstation 16 برای امنیت سایبری دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
نتورک پلاس برای امنیت سایبری دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
لینوکس برای هکر قانونی دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
Web App Penetration Testing SANS SEC 542 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
Continuous Monitoring and Security Operations) SANS SEC 511) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
تست نفوذ با پایتون Python Penetration Testing دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهران کیا
هک اندروید و روش های مقابله (Android Hacking) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهران کیا
Intrusion Detection In-Depth) SANS SEC 503) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
Hacker Tools) SANS SEC 504) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
Security Essentials) SANS SEC 401) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
تست نفوذ با کالی لینوکس 2021 Kali Linux دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
هکر قانونمند EC-Council CEH V11 دوره دوم دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
باج افزار نویسی و روش های مقابله دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهران کیا
ارتقای امنیت اکانت اینستاگرام Instagram دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس اردکانی
وب هکینگ Web Hacking دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس محمد اخوان
لینوکس برای تست نفوذ Linux Penetration Testing دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
تست نفوذ +CompTIA PenTest دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
هکر قانونی CEH V11 – EC-Council دوره اول دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
PWK 2020 – Penetration Testing with Kali Linux دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس محمد اخوان
متااسپلویت Metasploit جهت تست نفوذ دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس محمد اخوان
آموزش چالش CTF ( فتح پرچم) Hack The Box دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس محمد اخوان
آموزش نرم افزار 9.3 Passcape Reset Windows Password دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
دوره آموزشی تست نفوذ با جاوا اسکریپت JavaScript دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس امیر حسین توکل
دوره حرفه ای تست نفوذ شبکه SANS Sec 560 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
دوره آموزشی دفاع از شبکه EC-Council CND دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
حل و تشریح سوالات آزمون بین المللی CEH V10 EC-Council دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
حل و تشریح سوالات آزمون بین المللی +CompTIA Security دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
اسکنر تست نفوذ شبکه NMAP دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
اکسپلویت نویسی مقدماتی (Exploit) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس محمد اخوان
دورک نویسی گوگل Google Dork (مقدماتی) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس محمد اخوان
سیستم تشخیص و جلوگیری از نفوذ SNORT دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس محمد اخوان
هکر قانونمند CEH V10 (مقدماتی) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس محمد اخوان
یادگیری سریع وایرشارک Wireshark دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
امنیت در سرورهای لینوکس (مقدماتی) دانلودی 1,500,000 (225,000تومان) مهندس محمد اخوان
امنیت پایگاه داده ها (Database Security) دانلودی 2,500,000 (375,000تومان) دکتر داریوش اسماعیلی
اکانتیکس (Acunetix) اسکنر آسیب پذیری وب سایت ها دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) دکتر داریوش اسماعیلی
کالی لینوکس 2019 Kali Linux دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) آقای دکتر داریوش اسماعیلی
آنالیز حرفه ای شبکه با WireShark دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
+Security امنیت شبکه دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
امنیت شبکه CEH V9 آموزش هکر قانونمند دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس کوهپایه زاده
ECSA تحلیل گر امنیت شبکه تحلیل هک قانونمند دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس کریمی
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
آموزشی فارسی مقدماتی نرم افزار 2023 Splunk Enterprise ورژن 9.1 (اسپلانک) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
آموزشی فارسی نرم افزار مانیتورینگ شبکه زبیکس Zabbix 6.2 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
آموزش نرم افزار مانیتورینگ SolarWinds 2020 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
آموزشی فارسی نرم افزار Desktop Central V10,11 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
مانیتورینگ شبکه با نرم افزار 2022 ManageEngine OpManager دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
مانیتورینگ شبکه PRTG Network Monitor V22 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
آموزش سناریویی زبیکس Zabbix 5 (ویژه متخصصین) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
پکیج ویژه مانيتورينگ شبکه 11 دوره دانلودی 15,000,000 (2,250,000تومان) گروه مدرسین فرزان
1.VMware vRealize Log Insight 8 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
آموزش نرم افزار DameWare Remote Control دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
مانیتورینگ حرفه ای با Veeam ONE 10 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
نرم افزار مانیتورینگ شبکه PRTG Network Monitor دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
دوره آموزشی ManageEngine Desktop Central دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
مانیتورینگ شبکه با OpManager دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
یادگیری سریع وایرشارک Wireshark دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
اکانتیکس (Acunetix) اسکنر آسیب پذیری وب سایت ها دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) دکتر داریوش اسماعیلی
مانیتورینگ تخصصی شبکه با Zabbix (مقدماتی) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
آنالیز حرفه ای شبکه با WireShark دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
مانیتورینگ شبکه با نرم افزار SolarWinds دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
EMC Storage (مقدماتی) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
پیکربندی سرورهای اچ پی HP Server دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس ایرج مقدم زاده
+Server پیکربندی سرورها دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس ایرج مقدم زاده
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
ویپ ایزابل Issabel ICAE دوره اول دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
سیستم تلفنی الستیکس VOIP Elastix 4 5 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس میلاد ساعی
Cisco VOIP و سیستم تلفنی استریسک، الستیکس Asterisk دانلودی 1,200,000 (180,000تومان) مهندس یوسفی
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
پکیج ویژه وی ام ور، هایپروی و سیتریکس 20 دوره دانلودی 16,000,000 (2,400,000تومان) گروه مدرسین فرزان
CITRIX XenApp & XenDesktop 7.11 دسکتاپ مجازی دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رفیعی خواه
۶٫۵ CITRIX XenServer دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس رفیعی خواه
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
سیستم سنتر System Center Configuration Manager 2016 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
پکیج ویژه وی ام ور، هایپروی و سیتریکس 20 دوره دانلودی 16,000,000 (2,400,000تومان) گروه مدرسین فرزان
مجازی سازی Hyper-V 2016 دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
کتاب تکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت Hyper-V 2008R2 دانلودی 220,000 (33,000تومان)
کتاب System Center Virtual Machine Manager 2008R2 دانلودی 950,000 (142,500تومان) گروه مدرسین فرزان
Hyper-V Server 2008R2 دانلودی 1,200,000 (180,000تومان) مهندس شیرخدایی
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
آموزشی فارسی Veeam Backup Replication V11 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
پکیج ویژه بکاپ و ریکاوری 7 دوره دانلودی 15,000,000 (2,250,000تومان) گروه مدرسین فرزان
مانیتورینگ حرفه ای با Veeam ONE 10 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
بکاپ Veritas System Recovery 21 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
بکاپ Acronis Cyber Backup 12.5 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
بکاپ حرفه ای VMware vSphere Data Protection VDP دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
۹٫۵ Veeam Backup (پیشرفته) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
۲۰۱۶ Symantec Veritas Backup Exec دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس میلاد ساعی
۹٫۵ Veeam Backup (مقدماتی) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
آموزش فایروال فورتی گیت FortiGate NSE7 FORTINET سال 2023 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
آموزش فایروال Kerio Control 2023 کریو کنترل ورژن 9.4.2 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
ایمیل سرور Kerio Connect دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
پیکربندی kerio Control دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
آموزش فایروال فورتی گیت FortiGate NSE7 FORTINET سال 2023 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
فایروال فورتی گیت FORTINET NSE4 – FortiGate I (مقدماتی) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس علیزاده
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
EMC Storage (مقدماتی) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
+Storage پیکربندی تجهیزات ذخیره سازی دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
آموزش فایروال فورتی گیت FortiGate NSE7 FORTINET سال 2023 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
آموزش فایروال Kerio Control 2023 کریو کنترل ورژن 9.4.2 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
آموزش فارسی پیکربندی فایروال سوفوس ورژن 19 Sophos Firewall دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
آموزش فایروال لینوکسی IPTables Linux دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
پکیج ویژه فایروال 10 دوره دانلودی 15,000,000 (2,250,000تومان) گروه مدرسین فرزان
فایروال OPNsense دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
فایروال pfSense Firewall دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
فایروال پالو آلتو Palo Alto دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس علیزاده
فایروال لینوکس IPFire & CSF دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
فایروال لینوکس IPTables دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
فایروال سوفوس Sophos XG Firewall دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
فایروال جونیپر Juniper SRX (مقدماتی) دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس علیزاده
فایروال فایرپاور Firepower سیسکو (مقدماتی) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس علیزاده
فایروال فورتی گیت FORTINET NSE4 – FortiGate I (مقدماتی) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس علیزاده
پیکربندی kerio Control دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
آموزش تخصصی آی پی IPV6 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
فایروال جونیپر Juniper SRX (مقدماتی) دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس علیزاده
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
آموزشی فارسی VMware vSAN 7 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
آموزشی فارسی VMware Horizon 8 (مقدماتی) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
آموزش سناریویی KVM Virtualization دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
آموزش سناریویی کوبرنتیز Kubernetes دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
آموزش نرم افزار Nextcloud و ownCloud دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
آموزش سناریویی کلود کامپیوتینگ با OpenStack (مقدماتی) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
پکیج ویژه VMware وی ام ور 20 دوره دانلودی 15,000,000 (2,250,000تومان) گروه مدرسین فرزان
سناریوهای دنیای واقعی VMware vSphere 7 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
1.VMware vRealize Log Insight 8 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
VMware vSphere Optimize and Scale V7 (مقدماتی) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
داکر در ویندوز سرور 2019 Docker in Windows دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
VCP VMware vSphere 7 پیشرفته دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
(VMware vSphere 7 (VCP-DCV مقدماتی دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
امنیت در VMware vSphere Security (مقدماتی) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
نرم افزار ایجاد دسکتاپ مجازی و دسترسی از راه دور TSPlus دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
مجازی سازی با Linux KVM (مقدماتی) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس حسین قربانی
۷٫۱۱ VMware Horizon View (پیشرفته) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
پیکربندی VMware Storage VSAN 6.7 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
آموزش تصویری Cloud Computing دانلودی 1,500,000 (225,000تومان) خانم دکتر ریحانه یوسفی
VMware VCAP 6.7 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
۱۵ VMware Workstation Pro (به همراه ورژن ۱۲) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
VMware NSX 6.4 دیتا سنتر دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
سیستم سنتر System Center Configuration Manager 2016 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
ارتقا VMware vSphere 6.5 to 6.7 به همراه سناریوهای عملی دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس میلاد ساعی
پکیج ویژه وی ام ور، هایپروی و سیتریکس 20 دوره دانلودی 16,000,000 (2,400,000تومان) گروه مدرسین فرزان
VMware vSphere 6.5 مقدماتی دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
مجازی سازی Hyper-V 2016 دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
۷ VMware Horizon View زیر ساخت میزکار مجازی (مقدماتی) دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
VMware vSphere 6.5 پیشرفته دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
CITRIX XenApp & XenDesktop 7.11 دسکتاپ مجازی دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رفیعی خواه
مجازی سازی ۱۲ VMware Workstation Pro دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
۶٫۵ CITRIX XenServer دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس رفیعی خواه
کتاب الکترونیکی فارسی ۱۰ VMware Workstation دانلودی 990,000 (148,500تومان) مهندس مهرداد بقایی
کتاب الکترونیکی تجربه ای جدید در پیاده سازی مفاهیم Cloud Computing دانلودی 750,000 (112,500تومان) گروه مدرسین فرزان
VMware vSphere 5.5 ESXi دانلودی 1,100,000 (165,000تومان) مهندس محسن اسدی
کتاب الکترونیکی فارسی VMware vSphere 5 Advance ESXi دانلودی 1,100,000 (165,000تومان) مهندس شیرخدایی
کتاب الکترونیکی فارسی VMware vSphere 5 Basic ESXi دانلودی 1,100,000 (165,000تومان) مهندس شیرخدایی
۲۲ ساعت آموزش فارسی مجازی سازی VMware Workstation 7.1 دانلودی 1,100,000 (165,000تومان) مهندس شیرخدایی
کتاب الکترونیکی فارسی ۹ VMware Workstation دانلودی 220,000 (33,000تومان)
کتاب System Center Virtual Machine Manager 2008R2 دانلودی 950,000 (142,500تومان) گروه مدرسین فرزان
Hyper-V Server 2008R2 دانلودی 1,200,000 (180,000تومان) مهندس شیرخدایی
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
آموزشی فارسی Veeam Backup Replication V11 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
آموزش نرم افزار بکاپ Veritas Backup Exec ورژن 21.3 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
پکیج ویژه بکاپ و ریکاوری 7 دوره دانلودی 15,000,000 (2,250,000تومان) گروه مدرسین فرزان
مانیتورینگ حرفه ای با Veeam ONE 10 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
بکاپ Veritas System Recovery 21 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
بکاپ Acronis Cyber Backup 12.5 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
بکاپ حرفه ای VMware vSphere Data Protection VDP دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
۹٫۵ Veeam Backup (پیشرفته) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
۲۰۱۶ Symantec Veritas Backup Exec دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس میلاد ساعی
۹٫۵ Veeam Backup (مقدماتی) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
SQL Server 2017 (پیشرفته) دانلودی 2,600,000 (390,000تومان) مهندس مهدی قشمی
امنیت پایگاه داده ها (Database Security) دانلودی 2,500,000 (375,000تومان) دکتر داریوش اسماعیلی
SQL Server 2017 (مقدماتی) دانلودی 2,900,000 (435,000تومان) مهندس مهدی قشمی
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
دوره آموزشی تست نفوذ با جاوا اسکریپت JavaScript دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس امیر حسین توکل
طراحی رابط کاربری و قالب با ادوبی ایکس‌ دی Adobe XD (مقدماتی) دانلودی 1,400,000 (210,000تومان) مهندس آروین جمشیدی
برنامه نویسی وب لاراول Laravel (مقدماتی) دانلودی 2,600,000 (390,000تومان) مهندس محمد امین سعیدی راد
آموزش تخصصی زبان برنامه نویسی PHP (MySQL + OOP) دانلودی 1,500,000 (225,000تومان) مهندس محمد امین سعیدی راد
برنامه نویسی جی‌کوئری (jQuery) دانلودی 1,500,000 (225,000تومان) مهندس آروین جمشیدی
برنامه نویسی بوت استرپ (Bootstrap) دانلودی 1,500,000 (225,000تومان) مهندس محمد امین سعیدی راد
برنامه نویسی جاوا اسکریپت (JavaScript) دانلودی 1,500,000 (225,000تومان) مهندس محمد امین سعیدی راد
آموزش برنامه نویسی CSS 3 (مقدماتی) دانلودی 1,500,000 (225,000تومان) صادق جعفری
آموزش برنامه نویسی HTML 5 (مقدماتی) دانلودی 1,500,000 (225,000تومان) صادق جعفری
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
پایتون جهت فارنزیک و جرم شناسی دیجیتال Python for Forensics دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
تست نفوذ با پایتون Python Penetration Testing دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهران کیا
باج افزار نویسی و روش های مقابله دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهران کیا
آموزش سوکت نویسی با پایتون Socket Programming دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس امیر حسین توکل
برنامه نویسی فریم ورک جنگو Django (مقدماتی) دانلودی 2,600,000 (390,000تومان) مهندس امیر حسین توکل
برنامه نویسی به زبان پایتون Python (مقدماتی) دانلودی 2,600,000 (390,000تومان) مهندس امیر حسین توکل
برنامه نویسی پایتون Python ویژه مدیران شبکه (مهندسین شبکه) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا جهان کهن
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
برنامه نویسی جاوا (آموزش فشرده) دانلودی 1,500,000 (225,000تومان) مهندس عباس نقدی
اندروید پیشرفته پروژه محور Android دانلودی 1,750,000 (262,500تومان) مهندس متین گودرزی
اندروید مقدماتی پروژه محور Android دانلودی 1,750,000 (262,500تومان) مهندس متین گودرزی
برنامه نویسی جاوا پیش نیاز اندروید دانلودی 2,000,000 (300,000تومان) مهندس علیزاده
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
پکیج ورود به بازار کار شبکه دانلودی 10,000,000 (1,500,000تومان) گروه مدرسین فرزان
بسته آموزشی شروع شبکه 12 دوره دانلودی 7,000,000 (1,050,000تومان) گروه مدرسین فرزان
بسته آموزشی مدیر شبکه شوید 25 دوره دانلودی 9,000,000 (1,350,000تومان) گروه مدرسین فرزان
بسته آموزشی پشتیبان شبکه شوید 16 دوره دانلودی 9,000,000 (1,350,000تومان) گروه مدرسین فرزان
آفر بسته آموزشی متخصص امنیت شبکه شوید ۱۱ دوره دانلودی 9,000,000 (1,350,000تومان) گروه مدرسین فرزان
آفر بسته آموزشی متخصص سخت افزار شبکه شوید ۱۰ دوره دانلودی 9,000,000 (1,350,000تومان) گروه مدرسین فرزان
آفر بسته آموزشی متخصص ارتباطات شبکه شوید ۸ دوره دانلودی 9,000,000 (1,350,000تومان) گروه مدرسین فرزان
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
پکیج محصولات فرزان دانلودی 20,000,000 (3,000,000تومان) گروه مدرسین فرزان
پکیج ویژه Cisco سیسکو 32 دوره دانلودی 15,000,000 (2,250,000تومان) گروه مدرسین فرزان
پکیج ویژه VMware وی ام ور 20 دوره دانلودی 15,000,000 (2,250,000تومان) گروه مدرسین فرزان
پکیج ویژه MikroTik میکروتیک 14 دوره دانلودی 15,000,000 (2,250,000تومان) گروه مدرسین فرزان
پکیج ویژه Linux لینوکس 36 دوره دانلودی 15,000,000 (2,250,000تومان) گروه مدرسین فرزان
پکیج ویژه CompTIA کامپتیا 17 دوره دانلودی 15,000,000 (2,250,000تومان) گروه مدرسین فرزان
پکیج ویژه مایکروسافت 24 دوره دانلودی 15,000,000 (2,250,000تومان) گروه مدرسین فرزان
پکیج ویژه مانيتورينگ شبکه 11 دوره دانلودی 15,000,000 (2,250,000تومان) گروه مدرسین فرزان
پکیج ویژه بکاپ و ریکاوری 7 دوره دانلودی 15,000,000 (2,250,000تومان) گروه مدرسین فرزان
پکیج ویژه فایروال 10 دوره دانلودی 15,000,000 (2,250,000تومان) گروه مدرسین فرزان
پکیج ورود به بازار کار شبکه دانلودی 10,000,000 (1,500,000تومان) گروه مدرسین فرزان
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
آموزش فشرده دوره AWAE WEB-300 (OSWE Offensive Security) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
آموزش سریع نرم افزار تست نفوذ Burp Suite 2022 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
تست نفوذ شبکه Network Penetration Test دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهران کیا
تست نفوذ وایرلس Wireless Pentesting دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهران کیا
Web App Penetration Testing SANS SEC 542 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
Continuous Monitoring and Security Operations) SANS SEC 511) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
تست نفوذ با پایتون Python Penetration Testing دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهران کیا
هک اندروید و روش های مقابله (Android Hacking) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهران کیا
Intrusion Detection In-Depth) SANS SEC 503) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
Hacker Tools) SANS SEC 504) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
Security Essentials) SANS SEC 401) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
تست نفوذ با کالی لینوکس 2021 Kali Linux دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
هکر قانونمند EC-Council CEH V11 دوره دوم دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
ارتقای امنیت اکانت اینستاگرام Instagram دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس اردکانی
وب هکینگ Web Hacking دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس محمد اخوان
لینوکس برای تست نفوذ Linux Penetration Testing دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
تست نفوذ +CompTIA PenTest دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
هکر قانونی CEH V11 – EC-Council دوره اول دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
PWK 2020 – Penetration Testing with Kali Linux دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس محمد اخوان
متااسپلویت Metasploit جهت تست نفوذ دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس محمد اخوان
آموزش چالش CTF ( فتح پرچم) Hack The Box دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس محمد اخوان
دوره آموزشی تست نفوذ با جاوا اسکریپت JavaScript دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس امیر حسین توکل
دوره حرفه ای تست نفوذ شبکه SANS Sec 560 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
اسکنر تست نفوذ شبکه NMAP دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
اکسپلویت نویسی مقدماتی (Exploit) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس محمد اخوان
سیستم تشخیص و جلوگیری از نفوذ SNORT دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس محمد اخوان
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
دوره سنز Advanced Network Forensics) SANS FOR572) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
دوره سنز Securing Windows and PowerShell Automation) SANS SEC505) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
دوره سنز Advanced Security Essentials – Enterprise Defender) SANS SEC501) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
دوره سنز Advanced Digital Forensics and Incident Response) SANS FOR508) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
سنز Blue Team Fundamentals Security Operations Analysis) SANS SEC 450) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
سنز Windows Forensic Analysis) SANS FOR 500) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
سنز Threat and Vulnerability) SANS SEC 460) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
Web App Penetration Testing SANS SEC 542 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
Continuous Monitoring and Security Operations) SANS SEC 511) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
Intrusion Detection In-Depth) SANS SEC 503) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
Hacker Tools) SANS SEC 504) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
Security Essentials) SANS SEC 401) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
دوره حرفه ای تست نفوذ شبکه SANS Sec 560 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
آموزشی فارسی VMware Horizon 8 (مقدماتی) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
نرم افزار ایجاد دسکتاپ مجازی و دسترسی از راه دور TSPlus دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
۷٫۱۱ VMware Horizon View (پیشرفته) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
۷ VMware Horizon View زیر ساخت میزکار مجازی (مقدماتی) دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
CITRIX XenApp & XenDesktop 7.11 دسکتاپ مجازی دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رفیعی خواه
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
پکیج محصولات فرزان دانلودی 20,000,000 (3,000,000تومان) گروه مدرسین فرزان
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
نرم افزار شبیه ساز شبکه PNETLab دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
سیسکو 8 Cisco Packet Tracer دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
شبکه سازی حرفه ای با شبیه ساز EVE-NG (پیشرفته) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
شبیه ساز شبکه GNS3 (پیشرفته) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
شبیه ساز سیسکو Cisco Packet Tracer (پیشرفته) دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
شبکه سازی حرفه ای با شبیه ساز EVE-NG (مقدماتی) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
آموزش شبیه ساز شبکه GNS3 (مقدماتی) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
آموزش شبیه ساز شبکه سیسکو Cisco Packet Tracer (مقدماتی) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
(System Center Data Protection Manager 2019 (SCDPM دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
سیستم سنتر 2019 System Center Configuration Manager (مقدماتی) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
سیستم سنتر System Center Configuration Manager 2016 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
کتاب System Center Virtual Machine Manager 2008R2 دانلودی 950,000 (142,500تومان) گروه مدرسین فرزان
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
آموزش نصب راه اندازی سرور وایرگارد Wireguard دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس نامی ارجمندی
سناریوهای عملی پیاده سازی Cisco VPN دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
تانلینگ در لینوکس Linux VPN دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
تانلینگ در میکروتیک MikroTik VPN & Tunneling دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
نصب و راه اندازی انواع VPN های مایکروسافتی دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
سیسکو MPLS/VPN مقدماتی انتقال WAN دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس علی اتابکی
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
مانیتورینگ حرفه ای با Veeam ONE 10 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
۹٫۵ Veeam Backup (پیشرفته) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
۹٫۵ Veeam Backup (مقدماتی) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
نصب، راه اندازی و مدیریت بیگ بلو باتن BigBlueButton دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس نامی ارجمندی
طراحی واسط کاربری وب سایت (مقدماتی) دانلودی 1,300,000 (195,000تومان) آقای محمد حسن مقدم
آموزش ادوبی فتوشاپ Adobe Photoshop (مقدماتی) دانلودی 2,100,000 (315,000تومان) آقای دانیال ضیایی
طراحی رابط کاربری و قالب با ادوبی ایکس‌ دی Adobe XD (مقدماتی) دانلودی 1,400,000 (210,000تومان) مهندس آروین جمشیدی
نرم افزار ادوبی کانکت Adobe Connect کلاس مجازی دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
حل و تشریح سوالات آزمون بین المللی CEH V11 دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
تشریح سوالات آزمون بین المللی Linux LPIC-2 دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
تشریح سوالات آزمون بین المللی Linux LPIC-1 دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
حل و تشریح سوالات آزمون بین المللی MCSA 2016 70-740 دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
تشریح سوالات مصاحبه کاری برای ورود به بازار کار شبکه دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
حل و تشریح سوالات آزمون بین المللی CEH V10 EC-Council دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
حل و تشریح سوالات آزمون بین المللی +CompTIA Security دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
حل و تشریح سوالات آزمون بین المللی CCNP Enterprise 300-410 ENARSI دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
حل و تشریح سوالات آزمون بین المللی CCNP Enterprise ENCOR 350-401 دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
حل و تشریح سوالات آزمون بین المللی Cisco CCNA 200-301 دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
حل و تشریح سوالات آزمون بین المللی +CompTIA Netwotk دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
فلش دیسک برنامه نویسی وب، سئو و وردپرس دانلودی 6,000,000 (900,000تومان)
فلش دیسک سناریوهای دنیای واقعی دانلودی 6,000,000 (900,000تومان)
فلش دیسک تشریح آزمون های بین المللی دانلودی 6,000,000 (900,000تومان)
فلش دیسک پشتیبان شبکه Help Desk دانلودی 6,000,000 (900,000تومان)
فلش دیسک System Center 2016,2019 دانلودی 6,000,000 (900,000تومان)
فلش دیسک MCSA 2012, 2019 , 2022 دانلودی 6,000,000 (900,000تومان)
فلش دیسک فایروال سخت و نرم افزاری دانلودی 6,000,000 (900,000تومان)
فلش دیسک متخصص VMware Vsphere 7 دانلودی 6,000,000 (900,000تومان)
فلش دیسک ورود به دنیای VMware دانلودی 6,000,000 (900,000تومان)
فلش دیسک بکاپ محیط مجازی و فیزیکی دانلودی 6,000,000 (900,000تومان)
فلش دیسک توزیع های لینوکس (Linux Distribution) دانلودی 6,000,000 (900,000تومان)
فلش دیسک دوره های لینوکس LPIC دانلودی 6,000,000 (900,000تومان)
فلش دیسک ورود به دنیای مانيتورينگ شبکه دانلودی 6,000,000 (900,000تومان)
فلش دیسک کامپتیا CompTIA دانلودی 6,000,000 (900,000تومان)
فلش دیسک ورود به دنیای میکروتیک MikroTik دانلودی 6,000,000 (900,000تومان)
فلش دیسک Data Center CCNP Enterprise Design 2021 دانلودی 6,000,000 (900,000تومان)
فلش دیسک CCNP Security 2021 دانلودی 6,000,000 (900,000تومان)
فلش دیسک CCNP Enterprise 2021 دانلودی 6,000,000 (900,000تومان)
فلش دیسک ورود به دنیای سیسکو 2021 دانلودی 6,000,000 (900,000تومان)
فلش دیسک تکمیلی امنـیت سایـبری دانلودی 6,000,000 (900,000تومان)
فلش دیسک تست نفوذ دانلودی 6,000,000 (900,000تومان)
فلش دیسک ورود بـه دنـیای هـکر قانـونی دانلودی 6,000,000 (900,000تومان)
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
آموزش نصب و راه اندازی جیتسی میت Jitsi Meet جهت ویدئو کنفرانس دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس نامی ارجمندی
نصب، راه اندازی و مدیریت بیگ بلو باتن BigBlueButton دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس نامی ارجمندی
نرم افزار ادوبی کانکت Adobe Connect کلاس مجازی دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
آموزش فارسی لینوکس داکر 2023 Docker on Linux دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
آموزش سناریویی کوبرنتیز Kubernetes دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
آموزش سناریویی داکر در لینوکس دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
داکر در ویندوز سرور 2019 Docker in Windows دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
آموزشی فارسی مبانی اینترنت اشیا IOT دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس رضا حسين زاده
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
آموزش فارسی ایمیل سرور MDaemon Email Server V22 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
ایمیل سرور Kerio Connect دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس مهرداد بقایی
لینوکس ایمیل سرور Postfix ubuntu و Zimbra دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس حسین یوسفی
ایمیل سرور ۱۹ MDaemon دانلودی 3,000,000 (450,000تومان) مهندس میلاد ساعی
Exchange Server 2019 (مقدماتی) دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس میلاد ساعی
پیکربندی Exchange Server 2016 دانلودی 3,200,000 (480,000تومان) مهندس ایرج مقدم زاده
کتاب الکترونیکی فارسی Exchange Server 2013, 2010 دانلودی 850,000 (127,500تومان) مهندس شیرخدایی
پیکربندی Exchange server 2013 دانلودی 850,000 (127,500تومان) مهندس ارداقی
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
آموزش سئو Seo و بهینه سازی سایت (پیشرفته) دانلودی 2,600,000 (390,000تومان) مهندس سعید شوروزی
بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی Social Media Marketing دانلودی 2,600,000 (390,000تومان) مهندس سعید شوروزی
دوره آموزشی تولید محتوا Seo Content Marketing دانلودی 2,600,000 (390,000تومان) مهندس سعید شوروزی
آموزش بهینه سازی سایت سئو Seo (مقدماتی) دانلودی 2,600,000 (390,000تومان) مهندس سعید شوروزی

اعتبار خرید

  • با هر خرید 150 هزار تومان شارژ دریافت نمایید!
  • پس از تکمیل خرید مبلغ در کیف پول سایت اضافه می شود.