با پکیج ویژه فرزان متخصص شبکه شوید!

خرید پکیج 100 دوره

لیست قیمت محصولات آموزشی فارسی شبکه

لیست قیمت محصولات فرزان

برای مشاهده جزئیات هر دوره، بر روی نام دوره کلیک کرده تا به صفحه اختصاصی دوره هدایت شوید.

نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
تست نفوذ با کالی لینوکس 2021 Kali Linux دانلودی 168,000 مهندس رضا حسين زاده
لینوکس Linux LPIC-3 آزمون 200-304 دانلودی 168,000 مهندس رضا حسين زاده
لینوکس برای تست نفوذ Linux Penetration Testing دانلودی 156,000 مهندس رضا حسين زاده
تشریح سوالات آزمون بین المللی Linux LPIC-2 دانلودی 156,000 مهندس رضا حسين زاده
لینوکس Linux LPIC-3 آزمون 200-303 دانلودی 168,000 مهندس رضا حسين زاده
لینوکس Linux LPIC-3 آزمون 100-300 دانلودی 168,000 مهندس رضا حسين زاده
لینوکس Linux LPIC-2 آزمون 202 دانلودی 168,000 مهندس رضا حسين زاده
لینوکس Linux LPIC-2 آزمون 201 دانلودی 168,000 مهندس رضا حسين زاده
وب سرور لینوکس NGINX (مقدماتی) دانلودی 156,000 مهندس رضا حسين زاده
تشریح سوالات آزمون بین المللی Linux LPIC-1 دانلودی 140,000 مهندس رضا حسين زاده
تانلینگ در لینوکس Linux VPN دانلودی 168,000 مهندس رضا حسين زاده
امنیت در سرورهای لینوکس (مقدماتی) دانلودی 156,000 مهندس محمد اخوان
Ansible (پیکربندی سرورهای لینوکسی) دانلودی 168,000 مهندس حسین یوسفی
لینوکس ایمیل سرور Postfix ubuntu و Zimbra دانلودی 156,000 مهندس حسین یوسفی
Linux Web Server Apache (Ubuntu & CentOS) دانلودی 156,000 مهندس حسین یوسفی
فایروال لینوکس IPFire & CSF دانلودی 156,000 مهندس مهرداد بقایی
فایروال لینوکس IPTables دانلودی 156,000 مهندس مهرداد بقایی
کالی لینوکس 2019 Kali Linux دانلودی 156,000 آقای دکتر داریوش اسماعیلی
لینوکس اسکریپت نویسی Batch Script (Shell) دانلودی 156,000 مهندس ایرج نوروزی
پکیج ویژه Linux لینوکس ۱8 دوره دانلودی 580,000 گروه مدرسین فرزان
لینوکس Linux LPIC-1 آزمون ۱۰۲ دانلودی 156,000 مهندس مهرداد بقایی
لینوکس Linux LPIC-1 آزمون ۱۰۱ دانلودی 156,000 مهندس مهرداد بقایی
لینوکس ضروری و پایه Linux Essentials دانلودی 156,000 مهندس مهرداد بقایی
لینوکس Linux LPIC-2 دانلودی 140,000 مهندس صالحی
لینوکس Linux LPIC-1 دانلودی 140,000 مهندس یوسفی
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
تست نفوذ +CompTIA PenTest دانلودی 156,000 مهندس رضا حسين زاده
کلود پلاس +CompTIA Cloud دانلودی 140,000 مهندس رضا حسين زاده
تشریح سوالات مصاحبه کاری برای ورود به بازار کار شبکه دانلودی 140,000 مهندس رضا حسين زاده
حل و تشریح سوالات آزمون بین المللی +CompTIA Security دانلودی 156,000 مهندس رضا حسين زاده
حل و تشریح سوالات آزمون بین المللی +CompTIA Netwotk دانلودی 140,000 مهندس رضا حسين زاده
پکیج ویژه CompTIA کامپتیا 9 دوره دانلودی 560,000 گروه مدرسین فرزان
+Security امنیت شبکه دانلودی 156,000 مهندس مهرداد بقایی
+Server پیکربندی سرورها دانلودی 156,000 مهندس ایرج مقدم زاده
+Storage پیکربندی تجهیزات ذخیره سازی دانلودی 156,000 مهندس مهرداد بقایی
پشتیبان شبکه Help Desk دانلودی 156,000 مهندس مهرداد بقایی
کارشناس حرفه ای سخت افزار +A اسمبل و قطعه شناسی دانلودی 128,000 مهندس ایرج مقدم زاده
نتورک پلاس +Network پیکربندی تجهیزات پسیو Passive و Active دانلودی 128,000 مهندس ایرج مقدم زاده
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
سناریوهای عملی سیسکو DevNet Associate دانلودی 180,000 مهندس رضا حسين زاده
سناریوهای عملی پیاده سازی Cisco VPN دانلودی 168,000 مهندس رضا حسين زاده
سیسکو 8 Cisco Packet Tracer دانلودی 140,000 مهندس رضا حسين زاده
سناریوهای دنیای واقعی سیسکو CyberOps Associate دانلودی 180,000 مهندس رضا حسين زاده
سناریوهای دنیای واقعی سیسکو 410-300 CCNP Enterprise ENARSI دانلودی 180,000 مهندس رضا حسين زاده
سناریوهای دنیای واقعی سیسکو 401-350 CCNP Enterprise ENCOR دانلودی 180,000 مهندس رضا حسين زاده
300-415 SD-WAN Solutions ENSDWI دوره دوم دانلودی 180,000 مهندس رضا حسين زاده
CCNP Collaboration Core CLCOR 350-801 دوره دوم دانلودی 180,000 مهندس رضا حسين زاده
CCNP Security Identity Management SISE 300-715 دوره دوم دانلودی 180,000 مهندس رضا حسين زاده
CCNP Data Center Core DCCOR 350-601 دوره دوم دانلودی 180,000 مهندس رضا حسين زاده
300-415 SD-WAN Solutions ENSDWI دوره اول دانلودی 180,000 مهندس رضا حسين زاده
300-430 & 300-425 CCNP Enterprise Wireless Design ENWLSD دوره اول دانلودی 180,000 مهندس رضا حسين زاده
DevNet Associate DEVASC 200-901 (دوره دوم) دانلودی 180,000 مهندس رضا حسين زاده
CCNP Data Center Core DCCOR 350-601 دوره اول دانلودی 180,000 مهندس رضا حسين زاده
CCNP Security Identity Management SISE 300-715 دوره اول دانلودی 180,000 مهندس رضا حسين زاده
CyberOps Associate CBROPS 200-201 دوره دوم دانلودی 180,000 مهندس رضا حسين زاده
CCNP Security SCOR 350-701 دوره دوم دانلودی 180,000 مهندس رضا حسين زاده
CCNP Enterprise Design ENSLD 300-420 دوره دوم دانلودی 180,000 مهندس رضا حسين زاده
DevNet Associate DEVASC 200-901 (دوره اول) دانلودی 180,000 مهندس رضا حسين زاده
350-401 CCNP Enterprise ENCOR دوره دوم دانلودی 180,000 مهندس رضا حسين زاده
CCNP Enterprise 300-410 ENARSI دوره دوم دانلودی 180,000 مهندس رضا حسين زاده
شبکه سازی حرفه ای با شبیه ساز EVE-NG (پیشرفته) دانلودی 140,000 مهندس رضا حسين زاده
CCNP Collaboration Core CLCOR 350-801 دوره اول دانلودی 180,000 مهندس رضا حسين زاده
CCNP Enterprise Design ENSLD 300-420 دوره اول دانلودی 180,000 مهندس رضا حسين زاده
CCNP Security SCOR 350-701 دوره اول دانلودی 180,000 مهندس رضا حسين زاده
CyberOps Associate CBROPS 200-201 دوره اول دانلودی 180,000 مهندس رضا حسين زاده
شبیه ساز شبکه GNS3 (پیشرفته) دانلودی 140,000 مهندس رضا حسين زاده
شبیه ساز سیسکو Cisco Packet Tracer (پیشرفته) دانلودی 140,000 مهندس رضا حسين زاده
شبکه سازی حرفه ای با شبیه ساز EVE-NG (مقدماتی) دانلودی 140,000 مهندس رضا حسين زاده
آموزش شبیه ساز شبکه GNS3 (مقدماتی) دانلودی 140,000 مهندس رضا حسين زاده
آموزش شبیه ساز شبکه سیسکو Cisco Packet Tracer (مقدماتی) دانلودی 140,000 مهندس رضا حسين زاده
CCNP Enterprise 300-410 ENARSI دوره اول دانلودی 180,000 مهندس رضا حسين زاده
CCNP Enterprise 350-401 ENCOR دوره اول دانلودی 180,000 مهندس رضا حسين زاده
دوره آموزشی Cisco SD-WAN (مقدماتی) دانلودی 168,000 مهندس رضا حسين زاده
سناریوهای دنیای واقعی سیسکو CCNA 200-301 دانلودی 180,000 مهندس رضا حسين زاده
حل و تشریح سوالات آزمون بین المللی CCNP Enterprise 300-410 ENARSI دانلودی 168,000 مهندس رضا حسين زاده
حل و تشریح سوالات آزمون بین المللی CCNP Enterprise ENCOR 350-401 دانلودی 168,000 مهندس رضا حسين زاده
حل و تشریح سوالات آزمون بین المللی Cisco CCNA 200-301 دانلودی 168,000 مهندس رضا حسين زاده
Cisco CCNA V3 200-301 (پیشرفته) دانلودی 140,000 مهندس رضا حسين زاده
Cisco CCNA V3 200-301 (مقدماتی) دانلودی 140,000 مهندس مهرداد بقایی
CCNA 200-125 (ارتقا مدرک ۱۲۰-۲۰۰) دانلودی 168,000 مهندس حمید یوسفی
Cisco CCNA Security دانلودی 156,000 مهندس علیزاده
فایروال فایرپاور Firepower سیسکو (مقدماتی) دانلودی 180,000 مهندس علیزاده
سیسکو MPLS/VPN مقدماتی انتقال WAN دانلودی 156,000 مهندس علی اتابکی
سیستم تلفنی الستیکس VOIP Elastix 4 5 دانلودی 156,000 مهندس میلاد ساعی
Cisco CCNP TSHOOT V2 ورژن جدید ۱۳۵-۳۰۰ دانلودی 156,000 مهندس کوهپایه زاده
پکیج ویژه Cisco سیسکو 25 دوره دانلودی 580,000 گروه مدرسین فرزان
Cisco CCNP V2 SWITCH ورژن جدید ۱۱۵-۳۰۰ دانلودی 156,000 مهندس یوسفی
Cisco CCNA 200-120 دانلودی 156,000 مهندس یوسفی
Cisco CCNP ROUTE V2 ورژن جدید ۱۰۱-۳۰۰ دانلودی 156,000 مهندس یوسفی
Cisco VOIP و سیستم تلفنی استریسک، الستیکس Asterisk دانلودی 156,000 مهندس یوسفی
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
سناریوهای دنیای واقعی میکروتیک دانلودی 180,000 مهندس مهرداد بقایی
پیکربندی میکروتیک MikroTik Mangle دانلودی 168,000 مهندس مهرداد بقایی
تانلینگ در میکروتیک MikroTik VPN & Tunneling دانلودی 168,000 مهندس مهرداد بقایی
MikroTik MTCSE امنیت در شبکه های میکروتیک دانلودی 156,000 مهندس مهرداد بقایی
آموزش تخصصی آی پی IPV6 دانلودی 156,000 مهندس مهرداد بقایی
میکروتیک MikroTik MTCTCE دانلودی 156,000 مهندس مهرداد بقایی
میکروتیک MikroTik MTCUME دانلودی 156,000 مهندس مهرداد بقایی
پکیج ویژه MikroTik میکروتیک 10 دوره دانلودی 580,000 گروه مدرسین فرزان
وایرلس میکروتیک MikroTik MTCWE دانلودی 140,000 مهندس ایرج مقدم زاده
میکروتیک MikroTik MTCINE دانلودی 156,000 مهندس کوهپایه زاده
میکروتیک MikroTik MTCNA دانلودی 140,000 مهندس صالحی
میکروتیک روتینگ MikroTik MTCRE دانلودی 140,000 مهندس صالحی
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
طراحی و مستندسازی شبکه با Visio 2019 دانلودی 168,000 مهندس مهرداد بقایی
داکر در ویندوز سرور 2019 Docker in Windows دانلودی 180,000 مهندس مهرداد بقایی
Microsoft IIS V10 Web Server 2019 دانلودی 168,000 مهندس مهرداد بقایی
حل و تشریح سوالات آزمون بین المللی MCSA 2016 70-740 دانلودی 140,000 مهندس رضا حسين زاده
(System Center Data Protection Manager 2019 (SCDPM دانلودی 180,000 مهندس مهرداد بقایی
سیستم سنتر 2019 System Center Configuration Manager (مقدماتی) دانلودی 180,000 مهندس مهرداد بقایی
نصب و راه اندازی انواع VPN های مایکروسافتی دانلودی 168,000 مهندس مهرداد بقایی
ویندوز پاورشل PowerShell (مقدماتی) دانلودی 168,000 مهندس مهرداد بقایی
SQL Server 2017 (پیشرفته) دانلودی 156,000 مهندس مهدی قشمی
SQL Server 2017 (مقدماتی) دانلودی 156,000 مهندس مهدی قشمی
Skype For Business Server 2019 دانلودی 168,000 مهندس میلاد ساعی
Exchange Server 2019 (مقدماتی) دانلودی 168,000 مهندس میلاد ساعی
پیکربندی سرور ۲۰۱۹ (پیشرفته) MCSA 2019 دانلودی 168,000 مهندس مهرداد بقایی
نصب و پیکربندی سرور ۲۰۱۹ (مقدماتی) MCSA 2019 دانلودی 168,000 مهندس مهرداد بقایی
آموزش تخصصی آی پی IPV6 دانلودی 156,000 مهندس مهرداد بقایی
سیستم سنتر System Center Configuration Manager 2016 دانلودی 168,000 مهندس مهرداد بقایی
پیکربندی Exchange Server 2016 دانلودی 168,000 مهندس ایرج مقدم زاده
پکیج ویژه مایکروسافت 20 دوره دانلودی 580,000 گروه مدرسین فرزان
ارتقا سرور ۲۰۱۲ به ۲۰۱۶ آزمون MCSA 70-743 دانلودی 168,000 مهندس مهرداد بقایی
پیکربندی MCSA Windows 8.1, 10 دانلودی 156,000 مهندس مهرداد بقایی
پکیچ کامل دوره های MCSE Server 2012 R2 هفت دوره دانلودی 396,000 گروه مدرسین فرزان
پکیچ کامل دوره های MCSA Server 2012 R2 چهار دوره دانلودی 356,000 گروه مدرسین فرزان
آموزش MCSA 2012R2 70-410 دانلودی 156,000 مهندس شیرخدایی
آموزش MCSE 2012R2 70-413 دانلودی 156,000 مهندس مهرداد بقایی
آموزش MCSA 2012 70-412 دانلودی 156,000 مهندس مهرداد بقایی
آموزش MCSA 2012 70-411 دانلودی 156,000 مهندس مهرداد بقایی
Skype For Business 2015 دانلودی 156,000 مهندس مهرداد بقایی
کتاب Windows Server 2012 آزمون MCSE 70-414 گرایش Server Infrastructure دانلودی 60,000 مهندس شیرخدایی
کتاب الکترونیکی فارسی Upgrade MCITP to MCSA 2012 70-417 دانلودی 100,000 مهندس شیرخدایی
کتاب مدیریت شبکه های Server 2012 آزمون MCSA 70-411 دانلودی 60,000 مهندس شیرخدایی
مهندسی شبکه مایکروسافت MCSE Server 2012 کتاب فارسی دانلودی 196,000 مهندس شیرخدایی
کتاب الکترونیکی فارسی Exchange Server 2013, 2010 دانلودی 128,000 مهندس شیرخدایی
پیکربندی Exchange server 2013 دانلودی 140,000 مهندس ارداقی
۱۵۰ ساعت آموزش ۶ دوره مدرک MCITP 2008R2 دانلودی 156,000 مهندس شیرخدایی
پیکربندی ۲۰۰۸R2 Administration 70-646 دانلودی 100,000 مهندس شیرخدایی
پیکربندی ۲۰۰۸R2 infrastructure 70-642 دانلودی 100,000 مهندس شیرخدایی
پیکربندی ۲۰۰۸R2 Application 70-643 دانلودی 100,000 مهندس شیرخدایی
پیکربندی ۲۰۰۸R2 Active Directory 70-640 دانلودی 100,000 مهندس شیرخدایی
پیکربندی Enterprise Administrator 2008R2 70-647 دانلودی 100,000 مهندس شیرخدایی
کتاب نصب و پیکربندی Server 2012 آزمون MCSA 70-410 دانلودی 60,000
کتاب ۶۴۰-۷۰ Server 2008R2 و معرفی سرور ۲۰۱۲ دانلودی 60,000
روش های پیاده سازی سیستم عامل های مایکروسافت دانلودی 60,000
کتاب ارتقاء اکتیو دایرکتوری های مایکروسافتی ۲۰۰۳,۲۰۰۸R2,2012) Active Directory) دانلودی 60,000
کتاب MCITP Windows 7 70-680 (چاپ دوم) دانلودی 60,000
کتاب تحلیل سوالات آزمون بین المللی ۴۱۷-۷۰ MCSA Server 2012 دانلودی 60,000 مهندس شیرخدایی
کتاب ارتقاء مدرک مهندسی شبکه مایکروسافت کد ۴۱۷-۷۰ MCITP 2008R2 to MCSA Server 2012 دانلودی 60,000 مهندس شیرخدایی
کتاب پیکربندی پیشرفته سرویس های Windows Server 2012 آزمون MCSA 70-412 دانلودی 60,000 مهندس شیرخدایی
آموزش مالتی مدیای تصویری فارسی TMG 2010 Service Pack 2 دانلودی 100,000 مهندس شیرخدایی
پیکربندی Windows 7 70-680 دانلودی 100,000 مهندس شیرخدایی
کتاب الکترونیکی فارسی ۶۴۰-۷۰ Active Directory 2008R2 دانلودی 60,000
کتاب الکترونیکی فارسی TMG 2010 Service Pack 2 دانلودی 60,000
کتاب فارسی پیکربندی زیرساخت شبکه های مایکروسافتی ۲۰۰۸R2 70-642 MCITP دانلودی 60,000
کتاب طراحی و پیاده سازی زیرساخت های Windows Server 2012 آزمون MCSE 70-413 گرایش Server Infrastructure دانلودی 60,000
۵۴ ساعت آموزش تصویری XP & Server 2003 دانلودی 60,000 مهندس شیرخدایی
کتاب الکترونیکی ۱۱۰ درس تخصصی شبکه دانلودی 60,000
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
سناریوهای دنیای واقعی VMware vSphere 7 دانلودی 180,000 مهندس مهرداد بقایی
1.VMware vRealize Log Insight 8 دانلودی 180,000 مهندس مهرداد بقایی
VMware vSphere Optimize and Scale V7 (مقدماتی) دانلودی 180,000 مهندس مهرداد بقایی
VCP VMware vSphere 7 پیشرفته دانلودی 180,000 مهندس مهرداد بقایی
(VMware vSphere 7 (VCP-DCV مقدماتی دانلودی 180,000 مهندس مهرداد بقایی
امنیت در VMware vSphere Security (مقدماتی) دانلودی 180,000 مهندس مهرداد بقایی
بکاپ حرفه ای VMware vSphere Data Protection VDP دانلودی 180,000 مهندس مهرداد بقایی
۷٫۱۱ VMware Horizon View (پیشرفته) دانلودی 180,000 مهندس مهرداد بقایی
پیکربندی VMware Storage VSAN 6.7 دانلودی 180,000 مهندس مهرداد بقایی
پکیج ویژه VMware وی ام ور 16 دوره دانلودی 580,000 گروه مدرسین فرزان
VMware VCAP 6.7 دانلودی 180,000 مهندس مهرداد بقایی
۱۵ VMware Workstation Pro (به همراه ورژن ۱۲) دانلودی 140,000 مهندس مهرداد بقایی
VMware NSX 6.4 دیتا سنتر دانلودی 180,000 مهندس مهرداد بقایی
ارتقا VMware vSphere 6.5 to 6.7 به همراه سناریوهای عملی دانلودی 168,000 مهندس میلاد ساعی
پکیج ویژه وی ام ور، هایپروی و سیتریکس 20 دوره دانلودی 596,000 گروه مدرسین فرزان
VMware vSphere 6.5 مقدماتی دانلودی 156,000 مهندس مهرداد بقایی
۷ VMware Horizon View زیر ساخت میزکار مجازی (مقدماتی) دانلودی 180,000 مهندس مهرداد بقایی
VMware vSphere 6.5 پیشرفته دانلودی 156,000 مهندس مهرداد بقایی
مجازی سازی ۱۲ VMware Workstation Pro دانلودی 128,000 مهندس مهرداد بقایی
کتاب الکترونیکی فارسی ۱۰ VMware Workstation دانلودی 100,000 مهندس مهرداد بقایی
VMware vSphere 5.5 ESXi دانلودی 156,000 مهندس محسن اسدی
کتاب الکترونیکی فارسی VMware vSphere 5 Advance ESXi دانلودی 140,000 مهندس شیرخدایی
کتاب الکترونیکی فارسی VMware vSphere 5 Basic ESXi دانلودی 140,000 مهندس شیرخدایی
۲۲ ساعت آموزش فارسی مجازی سازی VMware Workstation 7.1 دانلودی 100,000 مهندس شیرخدایی
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
تست نفوذ با پایتون Python Penetration Testing دانلودی 168,000 مهندس مهران کیا
هک اندروید و روش های مقابله (Android Hacking) دانلودی 156,000 مهندس مهران کیا
Intrusion Detection In-Depth) SANS SEC 503) دانلودی 196,000 مهندس رضا حسين زاده
Hacker Tools) SANS SEC 504) دانلودی 196,000 مهندس رضا حسين زاده
Security Essentials) SANS SEC 401) دانلودی 196,000 مهندس رضا حسين زاده
تست نفوذ با کالی لینوکس 2021 Kali Linux دانلودی 168,000 مهندس رضا حسين زاده
هکر قانونمند EC-Council CEH V11 دوره دوم دانلودی 168,000 مهندس رضا حسين زاده
باج افزار نویسی و روش های مقابله دانلودی 168,000 مهندس مهران کیا
ارتقای امنیت اکانت اینستاگرام Instagram دانلودی 180,000 مهندس اردکانی
وب هکینگ Web Hacking دانلودی 180,000 مهندس محمد اخوان
تست نفوذ +CompTIA PenTest دانلودی 156,000 مهندس رضا حسين زاده
هکر قانونی CEH V11 – EC-Council دوره اول دانلودی 168,000 مهندس رضا حسين زاده
PWK 2020 – Penetration Testing with Kali Linux دانلودی 168,000 مهندس محمد اخوان
متااسپلویت Metasploit جهت تست نفوذ دانلودی 168,000 مهندس محمد اخوان
آموزش چالش CTF ( فتح پرچم) Hack The Box دانلودی 168,000 مهندس محمد اخوان
آموزش نرم افزار 9.3 Passcape Reset Windows Password دانلودی 168,000 مهندس مهرداد بقایی
دوره آموزشی تست نفوذ با جاوا اسکریپت JavaScript دانلودی 168,000 مهندس امیر حسین توکل
دوره حرفه ای تست نفوذ شبکه SANS Sec 560 دانلودی 196,000 مهندس رضا حسين زاده
دوره آموزشی دفاع از شبکه EC-Council CND دانلودی 168,000 مهندس رضا حسين زاده
حل و تشریح سوالات آزمون بین المللی CEH V10 EC-Council دانلودی 168,000 مهندس رضا حسين زاده
حل و تشریح سوالات آزمون بین المللی +CompTIA Security دانلودی 156,000 مهندس رضا حسين زاده
اسکنر تست نفوذ شبکه NMAP دانلودی 168,000 مهندس مهرداد بقایی
اکسپلویت نویسی مقدماتی (Exploit) دانلودی 168,000 مهندس محمد اخوان
دورک نویسی گوگل Google Dork (مقدماتی) دانلودی 168,000 مهندس محمد اخوان
سیستم تشخیص و جلوگیری از نفوذ SNORT دانلودی 168,000 مهندس محمد اخوان
هکر قانونمند CEH V10 (مقدماتی) دانلودی 168,000 مهندس محمد اخوان
یادگیری سریع وایرشارک Wireshark دانلودی 156,000 مهندس مهرداد بقایی
امنیت در سرورهای لینوکس (مقدماتی) دانلودی 156,000 مهندس محمد اخوان
امنیت پایگاه داده ها (Database Security) دانلودی 156,000 دکتر داریوش اسماعیلی
اکانتیکس (Acunetix) اسکنر آسیب پذیری وب سایت ها دانلودی 156,000 دکتر داریوش اسماعیلی
کالی لینوکس 2019 Kali Linux دانلودی 156,000 آقای دکتر داریوش اسماعیلی
آنالیز حرفه ای شبکه با WireShark دانلودی 156,000 مهندس مهرداد بقایی
+Security امنیت شبکه دانلودی 156,000 مهندس مهرداد بقایی
امنیت شبکه CEH V9 آموزش هکر قانونمند دانلودی 156,000 مهندس کوهپایه زاده
ECSA تحلیل گر امنیت شبکه تحلیل هک قانونمند دانلودی 156,000 مهندس کریمی
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
پکیج ویژه مانيتورينگ شبکه 11 دوره دانلودی 560,000 گروه مدرسین فرزان
1.VMware vRealize Log Insight 8 دانلودی 180,000 مهندس مهرداد بقایی
آموزش نرم افزار DameWare Remote Control دانلودی 168,000 مهندس مهرداد بقایی
مانیتورینگ حرفه ای با Veeam ONE 10 دانلودی 180,000 مهندس مهرداد بقایی
نرم افزار مانیتورینگ شبکه PRTG Network Monitor دانلودی 180,000 مهندس مهرداد بقایی
دوره آموزشی ManageEngine Desktop Central دانلودی 180,000 مهندس مهرداد بقایی
مانیتورینگ شبکه با OpManager دانلودی 180,000 مهندس مهرداد بقایی
یادگیری سریع وایرشارک Wireshark دانلودی 156,000 مهندس مهرداد بقایی
اکانتیکس (Acunetix) اسکنر آسیب پذیری وب سایت ها دانلودی 156,000 دکتر داریوش اسماعیلی
مانیتورینگ تخصصی شبکه با Zabbix (مقدماتی) دانلودی 156,000 مهندس مهرداد بقایی
آنالیز حرفه ای شبکه با WireShark دانلودی 156,000 مهندس مهرداد بقایی
مانیتورینگ شبکه با نرم افزار SolarWinds دانلودی 156,000 مهندس مهرداد بقایی
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
EMC Storage (مقدماتی) دانلودی 156,000 مهندس مهرداد بقایی
پیکربندی سرورهای اچ پی HP Server دانلودی 180,000 مهندس ایرج مقدم زاده
+Server پیکربندی سرورها دانلودی 156,000 مهندس ایرج مقدم زاده
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
ویپ ایزابل Issabel ICAE دوره اول دانلودی 168,000 مهندس رضا حسين زاده
سیستم تلفنی الستیکس VOIP Elastix 4 5 دانلودی 156,000 مهندس میلاد ساعی
Cisco VOIP و سیستم تلفنی استریسک، الستیکس Asterisk دانلودی 156,000 مهندس یوسفی
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
پکیج ویژه وی ام ور، هایپروی و سیتریکس 20 دوره دانلودی 596,000 گروه مدرسین فرزان
CITRIX XenApp & XenDesktop 7.11 دسکتاپ مجازی دانلودی 156,000 مهندس رفیعی خواه
۶٫۵ CITRIX XenServer دانلودی 156,000 مهندس رفیعی خواه
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
سیستم سنتر System Center Configuration Manager 2016 دانلودی 168,000 مهندس مهرداد بقایی
پکیج ویژه وی ام ور، هایپروی و سیتریکس 20 دوره دانلودی 596,000 گروه مدرسین فرزان
مجازی سازی Hyper-V 2016 دانلودی 156,000 مهندس مهرداد بقایی
کتاب تکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت Hyper-V 2008R2 دانلودی 60,000
کتاب System Center Virtual Machine Manager 2008R2 دانلودی 100,000 گروه مدرسین فرزان
Hyper-V Server 2008R2 دانلودی 140,000 مهندس شیرخدایی
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
پکیج ویژه بکاپ و ریکاوری 7 دوره دانلودی 560,000 گروه مدرسین فرزان
مانیتورینگ حرفه ای با Veeam ONE 10 دانلودی 180,000 مهندس مهرداد بقایی
بکاپ Veritas System Recovery 21 دانلودی 180,000 مهندس مهرداد بقایی
بکاپ Acronis Cyber Backup 12.5 دانلودی 180,000 مهندس مهرداد بقایی
بکاپ حرفه ای VMware vSphere Data Protection VDP دانلودی 180,000 مهندس مهرداد بقایی
۹٫۵ Veeam Backup (پیشرفته) دانلودی 168,000 مهندس مهرداد بقایی
۲۰۱۶ Symantec Veritas Backup Exec دانلودی 168,000 مهندس میلاد ساعی
۹٫۵ Veeam Backup (مقدماتی) دانلودی 168,000 مهندس مهرداد بقایی
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
ایمیل سرور Kerio Connect دانلودی 168,000 مهندس مهرداد بقایی
پیکربندی kerio Control دانلودی 156,000 مهندس مهرداد بقایی
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
فایروال فورتی گیت FORTINET NSE4 – FortiGate I (مقدماتی) دانلودی 180,000 مهندس علیزاده
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
EMC Storage (مقدماتی) دانلودی 156,000 مهندس مهرداد بقایی
+Storage پیکربندی تجهیزات ذخیره سازی دانلودی 156,000 مهندس مهرداد بقایی
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
پکیج ویژه فایروال 10 دوره دانلودی 560,000 گروه مدرسین فرزان
فایروال OPNsense دانلودی 168,000 مهندس مهرداد بقایی
فایروال pfSense Firewall دانلودی 168,000 مهندس مهرداد بقایی
فایروال پالو آلتو Palo Alto دانلودی 180,000 مهندس علیزاده
فایروال لینوکس IPFire & CSF دانلودی 156,000 مهندس مهرداد بقایی
فایروال لینوکس IPTables دانلودی 156,000 مهندس مهرداد بقایی
فایروال سوفوس Sophos XG Firewall دانلودی 168,000 مهندس مهرداد بقایی
فایروال جونیپر Juniper SRX (مقدماتی) دانلودی 180,000 مهندس علیزاده
فایروال فایرپاور Firepower سیسکو (مقدماتی) دانلودی 180,000 مهندس علیزاده
فایروال فورتی گیت FORTINET NSE4 – FortiGate I (مقدماتی) دانلودی 180,000 مهندس علیزاده
پیکربندی kerio Control دانلودی 156,000 مهندس مهرداد بقایی
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
آموزش تخصصی آی پی IPV6 دانلودی 156,000 مهندس مهرداد بقایی
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
فایروال جونیپر Juniper SRX (مقدماتی) دانلودی 180,000 مهندس علیزاده
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
سناریوهای دنیای واقعی VMware vSphere 7 دانلودی 180,000 مهندس مهرداد بقایی
1.VMware vRealize Log Insight 8 دانلودی 180,000 مهندس مهرداد بقایی
VMware vSphere Optimize and Scale V7 (مقدماتی) دانلودی 180,000 مهندس مهرداد بقایی
داکر در ویندوز سرور 2019 Docker in Windows دانلودی 180,000 مهندس مهرداد بقایی
VCP VMware vSphere 7 پیشرفته دانلودی 180,000 مهندس مهرداد بقایی
(VMware vSphere 7 (VCP-DCV مقدماتی دانلودی 180,000 مهندس مهرداد بقایی
امنیت در VMware vSphere Security (مقدماتی) دانلودی 180,000 مهندس مهرداد بقایی
نرم افزار ایجاد دسکتاپ مجازی و دسترسی از راه دور TSPlus دانلودی 140,000 مهندس مهرداد بقایی
مجازی سازی با Linux KVM (مقدماتی) دانلودی 180,000 مهندس حسین قربانی
۷٫۱۱ VMware Horizon View (پیشرفته) دانلودی 180,000 مهندس مهرداد بقایی
پیکربندی VMware Storage VSAN 6.7 دانلودی 180,000 مهندس مهرداد بقایی
پکیج ویژه VMware وی ام ور 16 دوره دانلودی 580,000 گروه مدرسین فرزان
آموزش تصویری Cloud Computing دانلودی 100,000 خانم دکتر ریحانه یوسفی
VMware VCAP 6.7 دانلودی 180,000 مهندس مهرداد بقایی
۱۵ VMware Workstation Pro (به همراه ورژن ۱۲) دانلودی 140,000 مهندس مهرداد بقایی
VMware NSX 6.4 دیتا سنتر دانلودی 180,000 مهندس مهرداد بقایی
سیستم سنتر System Center Configuration Manager 2016 دانلودی 168,000 مهندس مهرداد بقایی
ارتقا VMware vSphere 6.5 to 6.7 به همراه سناریوهای عملی دانلودی 168,000 مهندس میلاد ساعی
پکیج ویژه وی ام ور، هایپروی و سیتریکس 20 دوره دانلودی 596,000 گروه مدرسین فرزان
VMware vSphere 6.5 مقدماتی دانلودی 156,000 مهندس مهرداد بقایی
مجازی سازی Hyper-V 2016 دانلودی 156,000 مهندس مهرداد بقایی
۷ VMware Horizon View زیر ساخت میزکار مجازی (مقدماتی) دانلودی 180,000 مهندس مهرداد بقایی
VMware vSphere 6.5 پیشرفته دانلودی 156,000 مهندس مهرداد بقایی
CITRIX XenApp & XenDesktop 7.11 دسکتاپ مجازی دانلودی 156,000 مهندس رفیعی خواه
مجازی سازی ۱۲ VMware Workstation Pro دانلودی 128,000 مهندس مهرداد بقایی
۶٫۵ CITRIX XenServer دانلودی 156,000 مهندس رفیعی خواه
کتاب الکترونیکی فارسی ۱۰ VMware Workstation دانلودی 100,000 مهندس مهرداد بقایی
کتاب الکترونیکی تجربه ای جدید در پیاده سازی مفاهیم Cloud Computing دانلودی 100,000 گروه مدرسین فرزان
VMware vSphere 5.5 ESXi دانلودی 156,000 مهندس محسن اسدی
کتاب الکترونیکی فارسی VMware vSphere 5 Advance ESXi دانلودی 140,000 مهندس شیرخدایی
کتاب الکترونیکی فارسی VMware vSphere 5 Basic ESXi دانلودی 140,000 مهندس شیرخدایی
۲۲ ساعت آموزش فارسی مجازی سازی VMware Workstation 7.1 دانلودی 100,000 مهندس شیرخدایی
کتاب الکترونیکی فارسی ۹ VMware Workstation دانلودی 60,000
کتاب System Center Virtual Machine Manager 2008R2 دانلودی 100,000 گروه مدرسین فرزان
Hyper-V Server 2008R2 دانلودی 140,000 مهندس شیرخدایی
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
پکیج ویژه بکاپ و ریکاوری 7 دوره دانلودی 560,000 گروه مدرسین فرزان
مانیتورینگ حرفه ای با Veeam ONE 10 دانلودی 180,000 مهندس مهرداد بقایی
بکاپ Veritas System Recovery 21 دانلودی 180,000 مهندس مهرداد بقایی
بکاپ Acronis Cyber Backup 12.5 دانلودی 180,000 مهندس مهرداد بقایی
بکاپ حرفه ای VMware vSphere Data Protection VDP دانلودی 180,000 مهندس مهرداد بقایی
۹٫۵ Veeam Backup (پیشرفته) دانلودی 168,000 مهندس مهرداد بقایی
۲۰۱۶ Symantec Veritas Backup Exec دانلودی 168,000 مهندس میلاد ساعی
۹٫۵ Veeam Backup (مقدماتی) دانلودی 168,000 مهندس مهرداد بقایی
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
SQL Server 2017 (پیشرفته) دانلودی 156,000 مهندس مهدی قشمی
امنیت پایگاه داده ها (Database Security) دانلودی 156,000 دکتر داریوش اسماعیلی
SQL Server 2017 (مقدماتی) دانلودی 156,000 مهندس مهدی قشمی
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
دوره آموزشی تست نفوذ با جاوا اسکریپت JavaScript دانلودی 168,000 مهندس امیر حسین توکل
طراحی رابط کاربری و قالب با ادوبی ایکس‌ دی Adobe XD (مقدماتی) دانلودی 116,000 مهندس آروین جمشیدی
برنامه نویسی وب لاراول Laravel (مقدماتی) دانلودی 128,000 مهندس محمد امین سعیدی راد
آموزش تخصصی زبان برنامه نویسی PHP (MySQL + OOP) دانلودی 100,000 مهندس محمد امین سعیدی راد
برنامه نویسی جی‌کوئری (jQuery) دانلودی 100,000 مهندس آروین جمشیدی
برنامه نویسی بوت استرپ (Bootstrap) دانلودی 100,000 مهندس محمد امین سعیدی راد
برنامه نویسی جاوا اسکریپت (JavaScript) دانلودی 100,000 مهندس محمد امین سعیدی راد
آموزش برنامه نویسی CSS 3 (مقدماتی) دانلودی 100,000 صادق جعفری
آموزش برنامه نویسی HTML 5 (مقدماتی) دانلودی 100,000 صادق جعفری
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
تست نفوذ با پایتون Python Penetration Testing دانلودی 168,000 مهندس مهران کیا
باج افزار نویسی و روش های مقابله دانلودی 168,000 مهندس مهران کیا
آموزش سوکت نویسی با پایتون Socket Programming دانلودی 168,000 مهندس امیر حسین توکل
برنامه نویسی فریم ورک جنگو Django (مقدماتی) دانلودی 116,000 مهندس امیر حسین توکل
برنامه نویسی به زبان پایتون Python (مقدماتی) دانلودی 156,000 مهندس امیر حسین توکل
برنامه نویسی پایتون Python ویژه مدیران شبکه (مهندسین شبکه) دانلودی 168,000 مهندس رضا جهان کهن
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
برنامه نویسی جاوا (آموزش فشرده) دانلودی 100,000 مهندس عباس نقدی
اندروید پیشرفته پروژه محور Android دانلودی 100,000 مهندس متین گودرزی
اندروید مقدماتی پروژه محور Android دانلودی 100,000 مهندس متین گودرزی
برنامه نویسی جاوا پیش نیاز اندروید دانلودی 100,000 مهندس علیزاده
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
پکیج ورود به بازار کار شبکه دانلودی 500,000 گروه مدرسین فرزان
آفر بسته آموزشی متخصص امنیت شبکه شوید ۱۱ دوره دانلودی 396,000 گروه مدرسین فرزان
آفر بسته آموزشی متخصص ارتباطات شبکه شوید ۸ دوره دانلودی 396,000 گروه مدرسین فرزان
آفر بسته آموزشی متخصص سخت افزار شبکه شوید ۱۰ دوره دانلودی 396,000 گروه مدرسین فرزان
بسته آموزشی مدیر شبکه شوید 25 دوره دانلودی 540,000 گروه مدرسین فرزان
بسته آموزشی پشتیبان شبکه شوید 16 دوره دانلودی 480,000 گروه مدرسین فرزان
بسته آموزشی شروع شبکه 9 دوره دانلودی 396,000 گروه مدرسین فرزان
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
پکیج ویژه بکاپ و ریکاوری 7 دوره دانلودی 560,000 گروه مدرسین فرزان
پکیج ویژه فایروال 10 دوره دانلودی 560,000 گروه مدرسین فرزان
پکیج ویژه مانيتورينگ شبکه 11 دوره دانلودی 560,000 گروه مدرسین فرزان
پکیج ورود به بازار کار شبکه دانلودی 500,000 گروه مدرسین فرزان
پکیج ویژه VMware وی ام ور 16 دوره دانلودی 580,000 گروه مدرسین فرزان
پکیج ویژه Linux لینوکس ۱8 دوره دانلودی 580,000 گروه مدرسین فرزان
پکیج محصولات فرزان دانلودی 620,000 گروه مدرسین فرزان
پکیج ویژه MikroTik میکروتیک 10 دوره دانلودی 580,000 گروه مدرسین فرزان
پکیج ویژه Cisco سیسکو 25 دوره دانلودی 580,000 گروه مدرسین فرزان
پکیج ویژه مایکروسافت 20 دوره دانلودی 580,000 گروه مدرسین فرزان
پکیج ویژه وی ام ور، هایپروی و سیتریکس 20 دوره دانلودی 596,000 گروه مدرسین فرزان
پکیج ویژه CompTIA کامپتیا 9 دوره دانلودی 560,000 گروه مدرسین فرزان
پکیچ کامل دوره های MCSE Server 2012 R2 هفت دوره دانلودی 396,000 گروه مدرسین فرزان
پکیچ کامل دوره های MCSA Server 2012 R2 چهار دوره دانلودی 356,000 گروه مدرسین فرزان
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
تست نفوذ با پایتون Python Penetration Testing دانلودی 168,000 مهندس مهران کیا
هک اندروید و روش های مقابله (Android Hacking) دانلودی 156,000 مهندس مهران کیا
Intrusion Detection In-Depth) SANS SEC 503) دانلودی 196,000 مهندس رضا حسين زاده
Hacker Tools) SANS SEC 504) دانلودی 196,000 مهندس رضا حسين زاده
Security Essentials) SANS SEC 401) دانلودی 196,000 مهندس رضا حسين زاده
تست نفوذ با کالی لینوکس 2021 Kali Linux دانلودی 168,000 مهندس رضا حسين زاده
هکر قانونمند EC-Council CEH V11 دوره دوم دانلودی 168,000 مهندس رضا حسين زاده
ارتقای امنیت اکانت اینستاگرام Instagram دانلودی 180,000 مهندس اردکانی
وب هکینگ Web Hacking دانلودی 180,000 مهندس محمد اخوان
لینوکس برای تست نفوذ Linux Penetration Testing دانلودی 156,000 مهندس رضا حسين زاده
تست نفوذ +CompTIA PenTest دانلودی 156,000 مهندس رضا حسين زاده
هکر قانونی CEH V11 – EC-Council دوره اول دانلودی 168,000 مهندس رضا حسين زاده
PWK 2020 – Penetration Testing with Kali Linux دانلودی 168,000 مهندس محمد اخوان
متااسپلویت Metasploit جهت تست نفوذ دانلودی 168,000 مهندس محمد اخوان
آموزش چالش CTF ( فتح پرچم) Hack The Box دانلودی 168,000 مهندس محمد اخوان
دوره آموزشی تست نفوذ با جاوا اسکریپت JavaScript دانلودی 168,000 مهندس امیر حسین توکل
دوره حرفه ای تست نفوذ شبکه SANS Sec 560 دانلودی 196,000 مهندس رضا حسين زاده
اسکنر تست نفوذ شبکه NMAP دانلودی 168,000 مهندس مهرداد بقایی
اکسپلویت نویسی مقدماتی (Exploit) دانلودی 168,000 مهندس محمد اخوان
سیستم تشخیص و جلوگیری از نفوذ SNORT دانلودی 168,000 مهندس محمد اخوان
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
Intrusion Detection In-Depth) SANS SEC 503) دانلودی 196,000 مهندس رضا حسين زاده
Hacker Tools) SANS SEC 504) دانلودی 196,000 مهندس رضا حسين زاده
Security Essentials) SANS SEC 401) دانلودی 196,000 مهندس رضا حسين زاده
دوره حرفه ای تست نفوذ شبکه SANS Sec 560 دانلودی 196,000 مهندس رضا حسين زاده
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
نرم افزار ایجاد دسکتاپ مجازی و دسترسی از راه دور TSPlus دانلودی 140,000 مهندس مهرداد بقایی
۷٫۱۱ VMware Horizon View (پیشرفته) دانلودی 180,000 مهندس مهرداد بقایی
۷ VMware Horizon View زیر ساخت میزکار مجازی (مقدماتی) دانلودی 180,000 مهندس مهرداد بقایی
CITRIX XenApp & XenDesktop 7.11 دسکتاپ مجازی دانلودی 156,000 مهندس رفیعی خواه
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
پکیج محصولات فرزان دانلودی 620,000 گروه مدرسین فرزان
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
سیسکو 8 Cisco Packet Tracer دانلودی 140,000 مهندس رضا حسين زاده
شبکه سازی حرفه ای با شبیه ساز EVE-NG (پیشرفته) دانلودی 140,000 مهندس رضا حسين زاده
شبیه ساز شبکه GNS3 (پیشرفته) دانلودی 140,000 مهندس رضا حسين زاده
شبیه ساز سیسکو Cisco Packet Tracer (پیشرفته) دانلودی 140,000 مهندس رضا حسين زاده
شبکه سازی حرفه ای با شبیه ساز EVE-NG (مقدماتی) دانلودی 140,000 مهندس رضا حسين زاده
آموزش شبیه ساز شبکه GNS3 (مقدماتی) دانلودی 140,000 مهندس رضا حسين زاده
آموزش شبیه ساز شبکه سیسکو Cisco Packet Tracer (مقدماتی) دانلودی 140,000 مهندس رضا حسين زاده
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
(System Center Data Protection Manager 2019 (SCDPM دانلودی 180,000 مهندس مهرداد بقایی
سیستم سنتر 2019 System Center Configuration Manager (مقدماتی) دانلودی 180,000 مهندس مهرداد بقایی
سیستم سنتر System Center Configuration Manager 2016 دانلودی 168,000 مهندس مهرداد بقایی
کتاب System Center Virtual Machine Manager 2008R2 دانلودی 100,000 گروه مدرسین فرزان
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
سناریوهای عملی پیاده سازی Cisco VPN دانلودی 168,000 مهندس رضا حسين زاده
تانلینگ در لینوکس Linux VPN دانلودی 168,000 مهندس رضا حسين زاده
تانلینگ در میکروتیک MikroTik VPN & Tunneling دانلودی 168,000 مهندس مهرداد بقایی
نصب و راه اندازی انواع VPN های مایکروسافتی دانلودی 168,000 مهندس مهرداد بقایی
سیسکو MPLS/VPN مقدماتی انتقال WAN دانلودی 156,000 مهندس علی اتابکی
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
مانیتورینگ حرفه ای با Veeam ONE 10 دانلودی 180,000 مهندس مهرداد بقایی
۹٫۵ Veeam Backup (پیشرفته) دانلودی 168,000 مهندس مهرداد بقایی
۹٫۵ Veeam Backup (مقدماتی) دانلودی 168,000 مهندس مهرداد بقایی
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
طراحی واسط کاربری وب سایت (مقدماتی) دانلودی 116,000 آقای محمد حسن مقدم
آموزش ادوبی فتوشاپ Adobe Photoshop (مقدماتی) دانلودی 100,000 آقای دانیال ضیایی
طراحی رابط کاربری و قالب با ادوبی ایکس‌ دی Adobe XD (مقدماتی) دانلودی 116,000 مهندس آروین جمشیدی
نرم افزار ادوبی کانکت Adobe Connect کلاس مجازی دانلودی 180,000 مهندس مهرداد بقایی
نام دوره نوع محصول قیمت محصول نام مدرس
تشریح سوالات آزمون بین المللی Linux LPIC-2 دانلودی 156,000 مهندس رضا حسين زاده
تشریح سوالات آزمون بین المللی Linux LPIC-1 دانلودی 140,000 مهندس رضا حسين زاده
حل و تشریح سوالات آزمون بین المللی MCSA 2016 70-740 دانلودی 140,000 مهندس رضا حسين زاده
تشریح سوالات مصاحبه کاری برای ورود به بازار کار شبکه دانلودی 140,000 مهندس رضا حسين زاده
حل و تشریح سوالات آزمون بین المللی CEH V10 EC-Council دانلودی 168,000 مهندس رضا حسين زاده
حل و تشریح سوالات آزمون بین المللی +CompTIA Security دانلودی 156,000 مهندس رضا حسين زاده
حل و تشریح سوالات آزمون بین المللی CCNP Enterprise 300-410 ENARSI دانلودی 168,000 مهندس رضا حسين زاده
حل و تشریح سوالات آزمون بین المللی CCNP Enterprise ENCOR 350-401 دانلودی 168,000 مهندس رضا حسين زاده
حل و تشریح سوالات آزمون بین المللی Cisco CCNA 200-301 دانلودی 168,000 مهندس رضا حسين زاده
حل و تشریح سوالات آزمون بین المللی +CompTIA Netwotk دانلودی 140,000 مهندس رضا حسين زاده
مشاوره رایگان

    تایید کنید که ربات نیستید با انتخاب درخت.

    در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و با ما در ارتباط باشید.