کتاب الکترونیکی تجربه ای جدید در پیاده سازی مفاهیم Cloud Computing

کتاب رایانش ابری Cloud Computing با توجه به اینکه امروزه افزایش تصاعدی و بیش از…

امتیاز
4.40 از 5 رأی
4.40 5 رای
112,500 تومان