میکروتیک MikroTik MTCINE

توضیحات دوره

آموزش میکروتیک MikroTik MTCINE

دوره MTCINE که مخفف MikroTik Certified Inter-Networking Engineer را می توان کامل ترین دوره تخصصی ارائه شده شرکت MikroTik در رابطه با بحث روترها و  مسیریابی پیشرفته با استفاده از تجهیزات میکروتیک قلمداد نمود. در این دوره پروتکل های پیشرفته مسیریابی از قبیل BGP، MPLS و ... مورد بررسی و پیکربندی عملی قرار می گیرد. آشنایی و تسلط پیکربندی پروتکل های روتینگ در قالب سناریوهای عملی همگی در این دوره مورد بررسی قرار گرفته است. در انتهای این دوره قادر خواهید بود سرویس های مورد نیاز برای شبکه های گسترده را با استفاده از تجهیزات شرکت میکروتیک مورد پیاده سازی قرار دهید.

سرفصل های دوره (به همراه نمونه فیلم ها)

 • ۱- Introduction
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • ۲- BGP Fundamental-Basics
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • ۳- BGP Fundamental-eBGP
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • ۴- BGP Fundamental-iBGP-FullMesh
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • ۵- BGP Fundamental-iBGP-RouteReflector
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • ۶- BGP Fundamental-iBGP-Confederation
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • ۷- BGP Fundamental-Aggregation-Redistribution-Remove Private As- ECMP
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • ۸- Policy Based BGP-Route Filter
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • ۹- Policy Based BGP-Weight
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • ۱۰- Policy Based BGP-Local Preference
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • ۱۱- Policy Based BGP-AS Path
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • ۱۲- Policy Based BGP-AS Path Filter-Regex
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • ۱۳- Policy Based BGP-ORIGIN-MED-eiBGP
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • ۱۴- Policy Based BGP-Community
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • ۱۵- MPLS-Basic
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • ۱۶- MPLS-VPN-L3-Static
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • ۱۷- MPLS-VPN-L3-Dynamic Routing Protocol
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • ۱۸- LDP-Based VPLS-
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • ۱۹- BGP-Based VPLS
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • ۲۰- MPLS Traffic Engineering
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • ۱- Introduction
  video-img