Cisco CCNP ROUTE V2 ورژن جدید ۱۰۱-۳۰۰

توضیحات دوره

آموزش سیسکو دوره ccnp

بعد از آشنایی با مفاهیم پایه و اولیه در دوره CCNA و همین طور به دست آوردن توانایی های پبکربندی روتر ها و سوئیچ های سیسکو در مقایس های شبکه های کوچک، در ادامه می بایست وارد بحث تخصصی و حرفه ایی کارکردن با تجهیزات Router های شرکت سیسکو در مقایس کاری شبکه های بزرک شوید. در واقع مدرک دوره ccnp تایید توانایى شما براى طراحى، پیاده سازى، بررسى و عیب یابى شبکه هاى محلى و سطح گسترده سازمانى (Enterprise) براى افرادى که دارای این مدرک هستند، می باشد.

مدرک ccnp از سه آزمون زیر تشکیل شده است:

CCNP ROUTE CCNP SWITCH CCNP TSHOOT

پیش نیاز مدرک ccnp

پیش نیاز ورود به دوره های مدرک Cisco CCNP، گذراندن آزمون ۱۲۰-۲۰۰ مختص به مدرک Cisco CCNA و CCNP SWITCH می باشد.

سرفصل های دوره (به همراه نمونه فیلم ها)

 • ۰۱-Cisco CCNP Route Introduction
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • ۰۲-Remote Office Connectivity-Part1
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • ۰۳-IGP-EIGRP overview
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • ۰۴-IGP-EIGRP Base Config
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • ۰۵-IGP-EIGRP Advanced features1-Part1
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • ۰6-IGP-OSPF Overview-Part1
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • ۰7-IGP-OSPF Basic Config
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • ۰8-IGP-OSPF Advanced Features
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 09-IGP-OSPF Summarization
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 10-IGP-OSPF LAB
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 11-IGP-Redistribution-Part1
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 12-InternetConnectiviy Fundamentals
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 13-InternetConnectiviy BGP Fundamentals-Part1
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 14-InternetConnectivity BGP Basic Config
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 15-Router – Routing Security-Part1