لینوکس Linux LPIC-3 آزمون 200-303

 • نوع دوره: پکیج آموزشی (دانلودی)
 • زبان: فارسی
 • 3:07 ساعت
 • مهندس رضا حسين زاده
 • مجوز نصب: 3 کامپیوتر مجزا
 • قیمت با احتساب تخفیف جشنواره می باشد
 • 116,000تومان 290,00060%
 • افزودن به سبد خرید

توضیحات دوره

یکی دیگر از کد آزمون های LPIC-3 مختص به دوره امنیت در لینوکس می باشد. طبق ترسیم چارت های سایت LPCI.org سطح LPIC-3 شامل سه آزمون مختلف می باشد.

در واقع سطح LPIC-3 با توجه به حرفه ای بودن سرفصل ها در سه دوره و کد آزمون متفاوت ارائه شده است. این دوره آموزشی دومین کد است که مختص به 200-303 و مربوط به مدرک Enterprise Security (امنیت محیط های پیشرفته) است که مورد بررسی قرار گرفته است. در این دوره سرفصل های به صورت عملی پیاده سازی و تدریس شده است.

پیشنهاد می شود قبل از مطالعه این دوره تسلط خوبی بر لینوکس و سرفصل های آزمون های LPIC یک و دو داشته باشید.

سرفصل های دوره (به همراه نمونه فیلم ها)

 • 0- معرفی دوره و مدرس، شرایط تدریس و سرفصل های دوره
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • 1- تنظیمات پیشرفته ssh - قسمت اول
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • 2- تنظیمات پیشرفته ssh - قسمت دوم
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 3- DNSSEC
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 4- NFS 4 ACL
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 5- Self Signed SSL Certificates
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 6- Let's Encrypt
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 7- LDAP over SSL-TLS
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 8- Kerberos Authentication
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 9- استفاده از SSL-TLS در Mysql
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 10- Vsftpd Over SSL-TLS
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 11- استفاده از SSL-TLS در Postfix
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 12- استفاده از SSL-TLS در HAProxy
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 13- Password Rules
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 14- Clam AntiVirus
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 15- Lynis
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 16- RKHunter
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 17- Tripwire HIDS
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 18- AIDE HIDS
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 0- معرفی دوره و مدرس، شرایط تدریس و سرفصل های دوره
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • 1- تنظیمات پیشرفته ssh - قسمت اول
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • 2- تنظیمات پیشرفته ssh - قسمت دوم
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 3- DNSSEC
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 4- NFS 4 ACL
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 5- Self Signed SSL Certificates
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 6- Let's Encrypt
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 7- LDAP over SSL-TLS
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 8- Kerberos Authentication
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره