لینوکس اسکریپت نویسی Batch Script (Shell)

توضیحات دوره

آموزش اسکریپت نویسی لینوکس Batch Script

اسکریپت نویسی را می توان از دوره های بسیار خاص و تخصصی در لینوکس نام برد. در این دوره می توانید نحوه دستورات و توابع و کدنویسی برای Batch Script را بیاموزید و به این ترتیب در سیستم عامل لینوکس بسیاری از امور را به صورت حرفه ای انجام دهید. متخصصین Shell Scripting می توانند برنامه های مختلفی را تولید کنند، خودکارسازی امور و روال های کاری سیستمی را انجام دهند، تهیه گزارشات متنوع، انتقال اطلاعات و بسیاری از کارهایی که به وسیله دانش اسکریپت نویسی می توانید در محیط سیستم عامل های مختلف لینوکس انجام دهید.

سرفصل های دوره (به همراه نمونه فیلم ها)

 • 01-Introduction
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • 02- Prerequisite
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • 03- Debug-comment
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • 04- Environment- Argument -read
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 05- Declare-substitution
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 06- test-if
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 07- and-or-case
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 08- For
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 09- While-until-select
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 10- Redirection-grep-tr
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 11- Trap-function-source
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 12- Progress bar
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 13- Dialog-array
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 01-Introduction
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • 02- Prerequisite
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • 03- Debug-comment
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • 04- Environment- Argument -read
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 05- Declare-substitution
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 06- test-if
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره