مجازی سازی Hyper-V 2016

توضیحات دوره

آموزش مجازی سازی Hyper-V 2016

مالتی مدیا فارسی Hyper-V 2016، در راستای آمـوزش یکی از تکنولوژی های مجازی سازی ارائه شده توسط مـایکروسافت می باشد، در این بسته آموزشی مبـاحث مهم و کاربردی مختص به Hyper-V در Windows server 2016 مـورد پیاده سازی و تشریح قرار گـرفته است، و سعی بـر این بوده است که در ابـتدا تـمامی مـفاهیم مـوجود بـه صورت تئوری آموزش داده شده و در ادامه سناریوها و تمرین های عملی لـازم جهت فهم بهتر مسائل و آشنا شدن با فضای محیط کاری این محصول ارئه گردد.

سرفصل های دوره (به همراه نمونه فیلم ها)

 • ۱- مفهوم مجازی سازی- انواع مجازی سازی در لایه ها یمختلف، بررسی پیش نیازهای نصب Hyper-V 2016 و نحوه مدیریت این نوع سرور
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • ۲- نحوه نصب مجازی سازی به حالت Native و Hosted (Type1, Type2) و انجام تنظیمات اولیه سرور Native جهت اتصال به آن
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • ۳- بررسی نصب مجازی سازی از نوع Hosted روی نرم افزار Vmware و نحوه مدیریت این نوع از سرور از طریق ویندوز ۱۰ در سطح شبکه
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • ۴- ایجاد Extend Domain جهت تایید اعتبار Hyper-V 2016 و پیکربندی Virtual Switch و ساخت انواع آن در شبکه های حقیقی
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • ۵- پیکربندی دیسک ها در سرورهای Native هایپر وی و ایجاد Guest OS، انواع VM Generation و OS هایی که روی VM ها نصب کرد
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • ۶- بررسی انواع تفاوت های تنظیمات VM Generation ها، و نصب OS بر روی VM از طریق ISO یا DVD
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • ۷- شناخت انواع Option ها درسطح یک VM همچنین بررسی تنظیمات اولیه Hyper-V Setting برای مدیریت VM ها در سطح سرور
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • ۸- بررسی مفاهیم Virtual Hard Diskها، انواع آن، تفاوت های آنها و Option های مدیریتی
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • ۹- نحوه بکاپ گیری از VM ها در سطح Hyper-V Server و آشنایی با ابزارهایی که به صورت جانبی برای این کار استفاده می شود.
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • ۱- مفهوم مجازی سازی- انواع مجازی سازی در لایه ها یمختلف، بررسی پیش نیازهای نصب Hyper-V 2016 و نحوه مدیریت این نوع سرور
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • ۲- نحوه نصب مجازی سازی به حالت Native و Hosted (Type1, Type2) و انجام تنظیمات اولیه سرور Native جهت اتصال به آن
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • ۳- بررسی نصب مجازی سازی از نوع Hosted روی نرم افزار Vmware و نحوه مدیریت این نوع از سرور از طریق ویندوز ۱۰ در سطح شبکه
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • ۴- ایجاد Extend Domain جهت تایید اعتبار Hyper-V 2016 و پیکربندی Virtual Switch و ساخت انواع آن در شبکه های حقیقی
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • ۵- پیکربندی دیسک ها در سرورهای Native هایپر وی و ایجاد Guest OS، انواع VM Generation و OS هایی که روی VM ها نصب کرد
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • ۶- بررسی انواع تفاوت های تنظیمات VM Generation ها، و نصب OS بر روی VM از طریق ISO یا DVD
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • ۷- شناخت انواع Option ها درسطح یک VM همچنین بررسی تنظیمات اولیه Hyper-V Setting برای مدیریت VM ها در سطح سرو