فایروال لینوکس IPTables

توضیحات دوره

فایروال های لینوکسی کاربردهای بسیار گسترده ای دارند و تقریبا در بسیار از وب سرورها و شبکه های سازمانی مورد استفاده قرار می گیرند.  در این دوره آموزشی به صورت تخصصی با IPTables یکی از فایروال های معروف لینوکس آشنا خواهید شد و پیکربندی آن از ابتدا در شبکه سازمانی آشنا خواهید شد. اگر می خواهید سرور لینوکسی داخل شبکه خودتان را امن کنید یکی از گزینه ها استفاده از فایروال IPTables می باشد.

سرفصل های دوره (به همراه نمونه فیلم ها)

 • 1- آشنایی با دوره های پیش نیاز IPTables، آشنایی با ساختار فایروال IPTables در لینوکس، مفهوم انواع جداول در این فایروال و بررسی مفهوم انواع Chain، بررسی Packet های ورودی و خروجی در سطح فایروال و محل گزارشگیری پامت ها در جداول متفاوت، اولویت بندی انواع Table ها در سطح iptables
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • 2- بررسی انواع Target ها نسبت به یک Chain و Table، دانلود و نصب Cent OS 7 بر روی بستر مجازی سازی Vmware، آشنایی با شکل دستورات IPTables و بررسی Option ها و پارامترهای دستورات
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • 3- - آشنایی با وضعیت فایروال و تاثیر آن بر روی IPTables، نحوه Stop کردن فایروال و نصب سرویس های IPTables، آشنایی با چندین Syntax جهت نمایش مختلف انواع Rule ها در IPTables بر روی ماشین مجازی در CentOS
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • 4- آشنایی با انواع Option های دستور IPTables جهت اضافه و حذف و تغییر انواع Rule ها، آشنایی با Target از نوع Drop و Reject، نحوه Backup و Restore کردن از IPTables Rules در هنگام Flush شدن Rule ها
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 5- آشنایی با PLAN جهت راه اندازی ماشین های مجازی بر روی VMware، نحوه پیکربندی کارت شبکه به صورت ترافیکی و دستوری در CentOS 7، تبدیل CentOS به Router جهت ارتباط بین Local LAN، کار با انواع Chain ها جهت کنترل دسترسی ها مابین شبکه های داخلی
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 6- نحوه پیکربندی Default Policy در انواع Chain دز سطح Filter Table، آشنایی یا ساختار Way Handshake و نحوه Connection Tracking پورت های TCP توسط IPTables، آشنایی با TCP Packet State و نوشتن Rule ها جهت کنترل بسته های TCP به سمت Firewal
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 7- آشنایی با فایروال جدید لینوکس و تفاوت های آن با IPTables، آشنایی با انواع Zone ها در Firewall ، نحوه اضافه کردن یک NIC یه یک Zone، کنترل سرویس ها و پروتکل ها در سطح یک Zone، نحوه نوشتن انواع Rule های موقتی و دائمی در Firewall
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 1- آشنایی با دوره های پیش نیاز IPTables، آشنایی با ساختار فایروال IPTables در لینوکس، مفهوم انواع جداول در این فایروال و بررسی مفهوم انواع Chain، بررسی Packet های ورودی و خروجی در سطح فایروال و محل گزارشگیری پامت ها در جداول متفاوت، اولویت بندی انواع Table ها در سطح iptables
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • 2- بررسی انواع Target ها نسبت به یک Chain و Table، دانلود و نصب Cent OS 7 بر روی بستر مجازی سازی Vmware، آشنایی با شکل دستورات IPTables و بررسی Option ها و پارامترهای دستورات
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • 3- - آشنایی با وضعیت فایروال و تاثیر آن بر روی IPTables، نحوه Stop کردن فایروال و نصب سرویس های IPTables، آشنایی با چندین Syntax جهت نمایش مختلف انواع Rule ها در IPTables بر روی ماشین مجازی در CentOS
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • 4- آشنایی با انواع Option های دستور IPTables جهت اضافه و حذف و تغییر انواع Rule ها، آشنایی با Target از نوع Drop و Reject، نحوه Backup و Restore کردن از IPTables Rules در هنگام Flush شدن Rule ها
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 5- آشنایی با PLAN جهت راه اندازی ماشین های مجازی بر روی VMware، نحوه پیکربندی کارت شبکه به صورت ترافیکی و دستوری در CentOS 7، تبدیل CentOS به Router جهت ارتباط بین Local LAN، کار با انواع Chain ها جهت کنترل