سیستم تلفنی الستیکس VOIP Elastix 4 5

توضیحات دوره

آموزش راه اندازی voip با elastix

در این دوره آموزشی با فناوری (Voice Over IP (VOIP و سیستم تلفنی الستیکس (Elastix) و چگونگی راه اندازی عملی و کاربردی آن با آشنا خواهید گشت. تمامی مباحث و سرفصل های این دوره در قالب تئوری و عملی آمورش داده شده است که پس از مطالعه مباحث آموزشی این دوره قابلیت راه اندازی و پیکربندی تلفن های VOIP را در مراکز کاری تحت برند های مختلف مبتنی بر الستیکس خواهید داشت و تخصصی ارزشمند را به رزومه کاری خودتان اضافه نمایید. در این بسته که به صورت مقدماتی است ورژن ۴ از Elastix، مورد آموزش قرار گرفته است و همچنین به روز رسانی های ورژن ۵ نیز مورد بررسی و آموزش قرار گرفته است.

سرفصل های دوره (به همراه نمونه فیلم ها)

 • ۰۱-Inroducing-Resume
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • ۰۲-inroducing Pstn- Voip
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • ۰۳-FXS - FXO Port
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • ۰۴-Voip History
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • ۰۵-Voip Packet
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • ۰۶-Voip Software
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • ۰۷-Elastix History And Course
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • ۰۸-How to Install Elastix
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • ۰۹-Familiarity with system Console Elastix
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • ۱۰-Email Tab Elastix
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • ۱۱-Security And Firewall Rule in Elastix
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • ۱۲-Type Of Extension In Elastix
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • ۱۳-How to add extension In elastix
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • ۱۴-Create Account In Soft Phone
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • ۱۵-Outbound Route
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • ۱۶-Inbound Route
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • ۱۷-Trunk In Elastix
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • ۱۸-What is T1 E1 ISDN
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره