دوره سنز Securing Windows and PowerShell Automation) SANS SEC505)

اگر بخواهید طبق چارت رسمی شرکت سنز دوره های مربوط به گرایش: Cyber Defense Operations…

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
435,000 تومان