دوره سنز Advanced Security Essentials – Enterprise Defender) SANS SEC501)

اگر بخواهید طبق چارت رسمی شرکت سنز دوره های مربوط به گرایش: Cyber Defense Operations…

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
420,000 تومان