دوره آموزشی ابزارهای تیم قرمز امنیت RED Team Tools

در یک سازمان در مقایس های بزرگ حتما نیاز به تیم های امنیتی سایبری وجود…

امتیاز
3.50 از 2 رأی
3.50 2 رای
350,000 تومان