تست نفوذ +CompTIA PenTest

 • نوع دوره: پکیج آموزشی (دانلودی)
 • زبان: فارسی
 • 7:17 ساعت
 • مهندس رضا حسين زاده
 • مجوز نصب: 3 کامپیوتر مجزا
 • قیمت با احتساب تخفیف جشنواره می باشد
 • 116,000تومان 290,00060%
 • افزودن به سبد خرید

توضیحات دوره

شرکت کامپتیا مدارک و آزمون های بین المللی معروفی از جمله + Network و +A دارد، یکی دیگر از مدارک معتبر این شرکت آزمون +PenTest، که مختص به علاقه مندان به دنیای امنیت به ویژه تست نفوذ است.

در این دوره آموزشی که بر اساس منابع و سرفصل های رسمی خود شرکت CompTIA است، از ابتدا با مباحث تست نفوذ بر اساس استانداردهای موردنظر شرکت کامپتیا آشنا می شوید و سرفصل های مربوط به مفاهیم و ابزارها و تکنیک ها و متدهایی که در زمینه کاربرد دارد، معرفی می شوند.

این دوره می تواند به نوعی پیشنیاز برای ورود به مباحث تست نفوذ فراهم کند، بنابراین اگر علاقه مند به ورود به دنیای هک و امنیت هستید این دوره به شما پیشنهاد می شود.

سرفصل های دوره (به همراه نمونه فیلم ها)

 • 0- معرفی دوره و مدرس، شرایط تدریس و سرفصل های دوره
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • 1- جلسه اول - مفاهیم اولیه تست نفوذ و انواع آن
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • 2- جلسه دوم - متدولوژی های تست نفوذ
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • 3- جلسه سوم - مشخص نمودن محدوده و هماهنگی های اولیه پیش از آغاز تست نفوذ
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • 4- جلسه چهارم - جمع آوری اطلاعات - قسمت اول
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 5- جلسه پنجم - جمع آوری اطلاعات - قسمت دوم
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 6- جلسه ششم - بررسی دستورات Nmap
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 7- جلسه هفتم - NSE Scripts
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 8- جلسه هشتم - ابزار Nikto
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 9- جلسه نهم - معرفی و تکنیکهای مهندسی اجتماعی
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 10- جلسه دهم - Exploiting -قسمت اول
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 11- جلسه یازدهم - Exploiting -قسمت دوم
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 12- جلسه دوازدهم - Exploiting -قسمت سوم
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 13- جلسه سیزدهم - نصب Metasploit
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 14- جلسه چهاردهم - تست نفوذ پروتکل Smtp
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 15- جلسه پانزدهم - حمله MITM
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 16- جلسه شانزدهم - اجرای تکنیک Pass The Hash
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 17- جلسه هفدهم - ابزار Yersinia
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 18- جلسه هجدهم - ابزار sslstrip
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 19- جلسه نوزدهم - Exploiting در وب اپلیکیشن - قسمت اول
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 20- جلسه بیستم - Exploiting در وب اپلیکیشن - قسمت دوم
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 21- جلسه بیست و یکم - Exploiting در وب اپلیکیشن - قسمت سوم
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 22- جلسه بیست و دوم - تست نفوذ وب با DVWA
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 23- جلسه بیست و سوم - تشریح حمله Sql injection
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 24- جلسه بیست و چهارم - تشریح حمله XSS
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • 25- جلسه بیست و پنجم - ابزار ZAP
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره