ارتقا VMware vSphere 6.5 to 6.7 به همراه سناریوهای عملی

توضیحات دوره

آموزش ارتقا  VMware vSphere 6.5 to 6.7

در این دوره آموزشی با جدیدترین ورژن ارائه شده در سال ۲۰۱۸ از نرم افزار قدرتمند VMware vSphere 6.7 به طور کامل آشنا خواهید شد. اگر پیش از این فیلم های مقدماتی و پیشرفته ورژت VMware vSphere 6.5 گروه آموزشی فرزان که در حدود ۳۰ ساعت بود را مطالعه کرده باشید اکنون می توانید به راحتی هر آنچه که به صورت جدید توسط شرکت VMware در این ورژن ارائه شده است را بیاموزید. در این بسته آموزشی همچنین سناریوهایی توسط مدرس در قالب ورژن ۶٫۷ مورد پیاده سازی عملی قرار گرفته است که با مشاهده آنها در به سطح مناسبی از کارکرد و قابلیت های این ورژن جدید دست پیدا خواهید کرد.

سرفصل های دوره (به همراه نمونه فیلم ها)

 • ۰۱- Introducing & Resume
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • ۰۲- virtulization advantage
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • ۰۳- What Is new On Vsphere 6.7
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • ۰۴- Install ESXI6.7
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • ۰۵- Install Vcenter 6.7
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • ۰۶- Upgrade Manually ESXI6.5 to 6.7
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • ۰۷- Add Vcenter to SSO Domain
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • ۰۸- Upgrade ESXi With Update Manager
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • ۰۹- Upgrade Vcenter - Install VCSA
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • ۱۰- VCSA Configuration And VimTop Cli
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • ۱۱- ESXCLI Command
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • ۱۲- How To set Backup From VCSA.
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • ۱۳- How To restore VCSA From Backup File
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • ۱۴-Install Open Filer And Add Disk to Vmware
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • ۱۵-Configuration HA
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • ۱۶-Vsan Configuration
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • ۰۱- Introducing & Resume
  video-img