معرفی، استفاده و پیکره بندی قابلیت Backup & Restore

کتاب الکترونیکی معرفی، استفاده و پیکره بندی قابلیت  Backup & Restore تحت Windows Server 2003 در محیط های کاری تحت Workgroup & Domain

در این کتاب الکترونیکی مختص به دوره آموزشی (Windows Server 2003)به معرفی یکی از قابلیت های بسیار مهم و کاربردی در شبکه و سیستم عامل پرداخته شده است که با استفاده از آن می توانید از اطلاعات موجود بر روی کامپیوتر و شبکه مختص به کاربران و کامپیوترهای آنان نسخه های پشتیبان تهیه نمایید. مطالعه مفاهیم این کتاب برای تمامی کسانی که می خواهند شرایطی را محیا نمایند تا از اطلاعات ارزشمند خود نسخه های پشتیبان تهیه نمایند و در برابر صدماتی که ممکن است متوجه اطلاعات شما شوند جلوگیری نمایید و همچنین تمامی کاربران عادی و متخصص که قصد دارند از قابلیت پشتیبان گیری برای محیط های کاری و یا شخصی استفاده نمایند توصیه می گردد.

عنوان های مربوط به قسمت های مختلف کتاب را در زیر مشاهده می نمایید:

قسمت  اول: معرفی Backup در Server 2003مفاهیم پایه

قسمت  دوم: چگونگی تهیه BackupدرServer 2003

قسمت سوم: آشنایی با انواع روش های Backup در  Server 2003

قسمت  چهارم: آشنایی با تنظیمات پیشرفته Backup & Restore

تعداد صفحات کتاب: ۱۴۰

زمان انتشار: تیر ۱۳۹۰

دسته بندی:  مهندسی شبکه MCSE و مباحث عمومی کامپیوتر شبکه

مطالعه مفاهیم این کتاب برای تمامی کسانی که می خواهند به بهترین نحو از اطلاعات خودشان نسخه های پشتیبانی تهیه نمایند توصیه می گردد.


دیدگاه خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.