هاب چیست؟

هاب از جمله تجهیزات سخت افزارى است که از آن به منظور برپاسازى شبکه هاى کامپیوترى استفاده مى شود . گرچه در اکثر شبکه هایی که امروزه ایجاد مى گردد از سوئیچ در مقابل هاب استفاده مى گردد، ولى همچنان شاهد استفاده از این نوع تجهیزات سخت افزارى در شبکه هاى متعددى مى باشیم .

در این مطلب قصد داریم به بررسى هاب و نحوه عملکرد آن اشاره نمائیم . قبل از پرداختن به اصل موضوع لازم است در ابتدا با برخى تعاریف مهم بیشتر آشنا شویم؛

Domain : تمامى کامپیوترهاى عضوء یک Domain هر اتفاق و یا رویدادى را که در Domain اتفاق مى افتد ، مشاهده و یا خواهند شنید .

Collision Domain : در صورت بروز یک تصادف ( Collision ) بین دو داده یا بسته، سایر کامپیوترهاى موجود در Domain آن را شنیده و آگاهى لازم در خصوص آن چیزى که اتفاق افتاده است را پیدا خواهند کرد . کامپیوترهاى فوق عضوء یک Collision Domain یکسان مى باشند. تمامى کامپیوترهایی که با استفاده از هاب به یکدیگر متصل مى شوند ، عضوء یک Collision Domain یکسان خواهند بود! ( برخلاف سوئیچ )

Broadcast Domain : در این نوع Domain ، یک پیام Broadcast ( یک داده که براى تمامى کامپیوترها ارسال مى گردد) براى هر یک از کامپیوترهاى موجود در Domain ارسال مى گردد . هاب و سوئیچ با موضوع broadcast domain برخورد مناسبى نداشته ( ایجاد حوزه هاى مجزاء ) و در این رابطه به یک روتر نیاز خواهد بود.

به منظور برخورد مناسب ( ایجاد حوزه هاى مجزاء ) با Collision Domain ، Broadcast Domain و افزایش سرعت و کارایی یک شبکه از تجهیزات سخت افزارى متعددى استفاده مى شود . سوئیچ ها Collision Domain مجزایی را ایجاد مى نمایند ولى در خصوص Broadcast Domain بدین شکل رفتار نمىکند. روترها ، Broadcast Domain و Collision Domain مجزایی را ایجاد نموده و در مقابل هاب ، قادر به ایجاد Broadcast Domain و Collision Domain جداگانه نمى باشد . شکل زیر یک نمونه هاب هشت پورت را نشان مى دهد ( D-Link DE-808TP 10Mbps Ethernet 8-Port Mini-Hub )

Dlink Hub Modem
Dlink Hub Modem

دیدگاه خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.