معرفی مدرک مایکروسافت MCSE Server 2012

بعد از آنکه موفق به کسب مدرک MCSA 2012 شدید، در ادامه می بایست برای کسب مدرک MCSE 2012 اقدام نمایید، پیشنیاز اصلی گذراندن آزمون بین المللی دوره های  ۴۱۰-۷۰ , ۴۱۱-۷۰, ۴۱۲-۷۰  می باشد و یا اینکه آزمون بین المللی دوره ۴۱۷-۷۰ را گذرانده باشد، مدرک MCSE 2012 خود دارای گرایش های متفاوتی است که در این مقاله با آنان آشناخواهید گشت، دو گرایش اصلی به شرح زیر است: MCSE (Server Infrastructure  و MCSE (Desktop Infrastructure

معرفی مدرک MCSE Server Infrastructure

mcsa2012-4می توانید با این مدرک نشان دهید که توانایی گسترش و مدیریت هرگونه Device و برنامه ای را دارید و دسترسی به آنها را از هرجایی به گونه ای میسر می کنید که امنیت قابل قبولی برقرار باشد، همچنین مهارت های شما در زمینه های Desktop Virtualization و Remote Desktop و Application Virtualization دارای اعتبار می گردد، می توانید در شغل هایی مانند پشتیبانی Role ها ، Desktop و Device ها و همچنین مدیریت Applicationها پس از اخذ این مدرک فعالیت داشته باشید.

برای گرفتن این مدرک نیز دو راه وجود دارد:

>>راه حل اول<<

Upgrade کردن مدارک قبلی بعلاوه گذراندن ۳ مرحله آزمون:

اگر یکی از مدارک زیر را داشته باشید میتوانید با گذراندن سه مرحله آزمون با کدهای ۷۰-۴۱۷ و ۷۰-۴۱۵ و ۷۰-۴۱۶ موفق به اخذ مدرک MCSE (Desktop Infrastructure) شوید:

 • MCITP: Enterprise Desktop Administrator on Windows 7
 • MCSA: Windows Server 2008
 • MCITP: Server Administrator on Windows Server 2008
 • MCITP: Enterprise Administrator on Windows Server 2008
 • MCITP: Virtualization Administrator on Windows Server 2008 R2
 • MCITP: Enterprise Messaging Administrator 2010
 • MCITP: Lync Server Administrator 2010
 • MCITP: SharePoint Administrator 2010

mcsa2012-15>>راه حل دوم<<

گذراندن ۵ مرحله آزمون

اگر هیچ کدام از مدارکی که ذکر شد را نداشته باشید برای گرفتن مدرک MCSE (Server Infrastructure) باید ۵ مرحله آزمونی را که در ادامه معرفی میکنم را با موفقیت بگذرانید.

 • ۱- Installing and Configuring Windows Server 2012 با کد امتحانی ۷۰-۴۱۰
 • ۲- Administering Windows Server 2012 با کد امتحانی ۷۰-۴۱۱
 • ۳- Configuring Advanced Windows Server 2012 Services با کد امتحانی ۷۰-۴۱۲
 • ۴- Implementing a Desktop Infrastructure با کد امتحانی ۷۰-۴۱۳
 • ۵- Implementing Desktop Application Environments با کد امتحانی ۷۰-۴۱۴

mcsa2012-22 برای اطلاع بیشتر از مطالب و سر فصلهای امتحانی و همچنین منابع هر آزمون از لینک زیر استفاده کنید: http://www.microsoft.com/learning/en/us/mcse-server-infrastructure-certification.aspx#fbid=861k8fbFHLt

معرفی مدرک MCSE Desktop Infrastructure

mcsa2012-23 می توانید با این مدرک نشان دهید که توانایی گسترش و مدیریت هرگونه Device و برنامه ای را دارید و دسترسی به آنها را از هرجایی به گونه ای میسر میکنید که امنیت قابل قبولی برقرار باشد. همچنین مهارت های شما در زمینه های Desktop Virtualization و Remote Desktop و Application Virtualization دارای اعتبار می شود، می توانید در شغل هایی مانند پشتیبانی Role ها ، Desktop و Device ها و همچنین مدیریت Applicationها فعالیت داشته باشید. برای گرفتن این مدرک نیز دو راه وجود دارد:

>>راه حل اول<<

Upgrade کردن مدارک قبلی بعلاوه گذراندن ۳ مرحله آزمون:

اگر یکی از مدارک زیر را داشته باشید میتوانید با گذراندن سه مرحله آزمون با کدهای ۷۰-۴۱۷و ۷۰-۴۱۵ و ۷۰-۴۱۶ موفق به اخذ مدرک MCSE (Desktop Infrastructure) شوید.

 • MCITP: Enterprise Desktop Administrator on Windows 7
 • MCSA: Windows Server 2008
 • MCITP: Server Administrator on Windows Server 2008
 • MCITP: Enterprise Administrator on Windows Server 2008
 • MCITP: Virtualization Administrator on Windows Server 2008 R2
 • MCITP: Enterprise Messaging Administrator 2010
 • MCITP: Lync Server Administrator 2010
 • MCITP: SharePoint Administrator 2010

mcsa2012-19

>>راه حل دوم<<

گذراندن ۵ مرحله آزمون:

اگر هیچ کدام از مدارکی که ذکر شد را نداشته باشید برای گرفتن مدرک MCSE (Desktop Infrastructure) باید ۵ مرحله آزمونی را که در ادامه معرفی میکنم را با موفقیت بگذرانید، که سه مرحله ی اول آن مربوط به اخذ مدرک MCSA (Windows Server 2012) می باشد.

 • ۱- Installing and Configuring Windows Server 2012 با کد امتحانی ۷۰-۴۱۰
 • ۲- Administering Windows Server 2012 با کد امتحانی ۷۰-۴۱۱
 • ۳- Configuring Advanced Windows Server 2012 Services با کد امتحانی ۷۰-۴۱۲
 • ۴- Imp