سطوح مجازی سازی

۴- سطوح مجازی سازی

مجازی ساز را به لحاظ وسعت عملکرد و نحوه پیاده سازی به دسته کلی تقسیم میکنند ، که به اختصار به بیان آنها میپردازیم :

۴-۱- در سطح ایستگاه کاری (Desktop Virtualization)

این سطح از مجازی سازی مختص ایستگاه های کاری در بستر شبکه ، کامپیوتر های شخصی، لپتاپ ها و برخی از تبلت ها میباشد ، این مدل از تکنولوژی مجازی سازی نیاز به یک سیستم عامل  واسط برای ارتباط با سخت افزار و یک مجازی ساز دارد ، از جمله ویژگی های آن در جمع بندی عبارتند از :

  • نیاز به یک سیستم عامل اصلی برای ارتباط با سخت افزار
  • نیاز به یک مجازی ساز که توانایی ارتباط با سیستم عامل را دارد
  • و در نهایت استفاده از ماشین های مجازی در محیط مجازی ساز

شکل۴‑۱: معماری مجازی سازی در سطح ایستگاه کاری (Desktop Virtualization)

۴-۲- در سطح سرویس دهنده (Server Virtualization)

این سطح از مجازی سازی مختص سرویس دهنده های قدرتمند میباشد و در ابعاد وسیع مورد استفاده قرار میگیرد، این مدل از تکنولوژی مجازی سازی نیاز به یک سیستم عامل  واسط برای ارتباط با سخت افزار ندارد و مجازی ساز مستقیما بر روی سخت افزار نصب میگردد ، از جمله    ویژگی های آن در جمع بندی عبارتند از :

  • بدون نیاز به یک سیستم عامل اصلی برای ارتباط با سخت افزار
  • نصب یک لایه مجازی ساز به طور مستقیم بر روی سخت افزار
  • و در نهایت استفاده از ماشین های مجازی در محیط مجازی ساز

شکل۴‑۲: معماری مجازی سازی در سطح سرویس دهنده (Server Virtualization)

در قسمت بعد در رابطه با مجازی سازی و راهکار های تحمل خطا صحبت خواهیم کرد.


دیدگاه خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.