اضافه کردن آپدیت ها و درایورها به یک Image در سرویس WDS

سری مقالات رایگان مدیریت شبکه های Windows Server 2012 (دوره ۴۱۱-۷۰)

[جلسه اول _ اضافه کردن آپدیت ها و درایورها به یک Image در سرویس WDS]


اضافه کردن درایور ها و آپدیت ها

در زمانی که یک image،  mount شده می‌باشد می‌توانید آن‌ها را تغییر دهید. برای اضافه کردن درایور بهimage  از دستور زیر استفاده کنید.

  • Dism.exe     /image:c:\mount     /Add-Driver    /driver:c:\drivers      /recurse

شکل ۳-۱

سوئیچ /recurse برای این است که همه درایورهایی که در پوشه drivers  و subfolder های آن قرار دارند، به image اضافه شوند. فرمت این درایورها.inf  است.

با استفاده از دستور زیر می‌توانید، درایور هایی که روی یک image نصب شده است را مشاهده نمایید.

  • Dism.exe   /image:c:\mount  /get-drivers

شکل ۴-۱

با استفاده از دستور زیر می‌توانید درایوری را از image  حذف کنید.

  • Dism   /Image:C:\mount /Remove-Driver /Driver:OEM1.inf /Driver:OEM2.inf

این دستور دو درایوری که مشخص شده را از روی اینimage  حذف می‌کند. تنها می‌توان درایور هایی که به وسیله افراد بهimage  اضافه شده راremove  کرد و نمی‌توان درایورهایی که مایکروسافت به صورت پیشفرض درimage  قرار دادهRemove  کنید. همچنین می‌توانید درایوری را که قبلا نصب کرده‌اید و بعدا آپدیت شده است را نیزremove  کنید.

با استفاده از دستور زیر می‌توان package ها و آپدیت هایی با پسوندهای.msu  و.cab  را بهimage  اضافه کرد.

  • Dism.exe     /image:c:\mount       /Add-Package      /PackagePath:”c:\updates\ Update for Windows Server 2012 (KB2756872)”

شکل ۵-۱

آپدیت های نرم افزارها در وب سایت Microsoft update catalog با فرمت.msu   قرار دارد. با استفاده از دستور زیر می‌توانید update  هایی اکنون به image، add کردید را مشاهده کنید.

  • Dism.exe  /image:c:\mount   /get-packages

شکل ۶-۱


دیدگاه خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.