آموزش فارسی نحوه نصب سیستم عامل از طریق شبکه

سری مقالات رایگان مدیریت شبکه های Windows Server 2012 (دوره ۴۱۱-۷۰)

[جلسه پنجم _ نحوه نصب سیستم عامل از طریق شبکه]


نصب سیستم عامل از طریق شبکه

این امکان وجود دارد که کامپیوتر ها بتوانند از طریق کارت شبکه، سیستم عامل را دریافت و روی خود نصب کنند. با این کار نیاز بهDVD  ویاUSB drive  برای نصب سیستم عامل نیست. چند روش برای انجام این کار وجود دارد:

۱ – Distribution share : در این حالتSource  سیستم عامل را در مکانی از شبکهShare  می‌کنیم. کلاینت‌ها از طریق یک دیسکPE  بوت می‌شوند. ساختن دیسکPE  در قسمت مربوط به خود بررسی شده است. مشکل این روش این است، هر کامپیوتری که بخواهد ویندوز نصب کند اول باید با دیسکPE  به بوت  شود. این کار معمولا درWork Group  انجام می‌شود.

۲  – روش دیگر برای انجام این کار دانلود کردن یکPackage  به نام Microsoft Deployment toolkit 2010 یا به اختصارMDT2010  می‌باشد. این برنامه کنسولی را در اختیار شما قرار می‌دهد که می‌توانید کارهایی از قبیل کپی کردنSource  وAnswer File  در مکان مناسب و Add کردن درایور درImage  و…  را انجام دهید. این روش هم برای شبکه‌هایی که تعداد کلاینت‌های کم باشد، مثل شبکه‌هایWork Group  مناسب است.

۳- روش دیگری که وجود دارد استفاده از سرویسWDS  است که در این مبحث قصد داریم به بررسی آن بپردازیم.

نصب کنسول Windows Deployment Services ( WDS

کنسول Server Manager  را باز کنید و بر روی گزینه Add roles  کلیک کنید.

شکل ۱۸-۱

سرویسWindows Deployment Service  را انتخاب کنید.

شکل ۱۹-۱

درقسمتRole Services  دو گزینه مشاهده می‌کنید:

شکل۲۰-۱

Deployment Server : اگر این گزینه را انتخاب کنید کنسولWDS  را با تمام امکانات نصب می‌کند. اگر درDomain  هستید این گزینه را نصب کنید.

Transport Server : اگر سروری که قصد داریدWDS  را روی آن نصب کنید یکStand alone Server  است، این گزینه را انتخاب کنید تا فقط امکاناتی که رویStand alone Server  قابل اجراست، نصب شود. در واقع این گزینه زیرمجموعه ای از امکانات گزینهDeployment Server  را دارد.Stand alone Server  سروری است کهjoin to Domain  نباشد. پس موقعی که در یک Work Group،WDS  راه می‌اندازید باید این گزینه را انتخاب کنید.

بهتر است WDS را روی سروری نصب کنید کهDHCP  روی آن نصب نباشد. اگر این کار را انجام دهید نیاز به تنظیماتی دارد که در قسمت مربوط به آن اشاره خواهد شد. همچنین نکته ای که باید به آن توجه کرد، فعال کردن سرویسWDS  است. اگر این سرویس فعال نباشدWDS  نمی‌تواند به کلاینت‌ها پاسخ دهد. برای انجام این کار کنسولServices  را باز کرده و سرویسی به نامWindows Deployment Services  راStart  نمایید.

شکل ۲۲-۱

در آموزش های آینده با کنسول Windows Deployment Services ( WDS )   و نحوه تنظیم آن بیشتر آشنا می شوید.


دیدگاه خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.