آموزش فارسی نحوه تهیه Capture از یک Image در سرویس WDS

سری مقالات رایگان مدیریت شبکه های Windows Server 2012 (دوره ۴۱۱-۷۰)

[جلسه سوم _ نحوه تهیه Capture از یک Image در سرویس WDS]


تهیه Capture

Capture  گرفتن یعنی کپی برداری از یکimage  به طوری که بتوان آن را روی چندین سیستم، نصب کرد. در ورژن های قبلی ویندوز برایcapture  گرفتن باید ازیک ابزار به نامimageX  استفاده می‌شد. برای این کار باید سیستم به وسیله دیسکPE  که شامل این ابزار است، بوت شود. سپس به وسیلهimageX  از سیستم عامل  با فرمت .wim یک capture گرفته شود. انجام این کار اکنون با استفاده از ابزار Dism میسر شده است. با استفاده از دستور زیر می‌توانید از یکimage،capture  بگیرید.

  • Dism.exe /capture-image /imagefile:c:\install.wim /name:newimage /capturedir:c:\capture

شکل ۱۵-۱

برای اینکه اینcapture  که ساخته‌اید را روی یکvolume  اعمال  کنید، از دستور زیر استفاده نمایید.

  • Dism.exe   /apply-image   /imagefile:c:\install.wim    /applydir:e:\

اگر می‌خواهید یکimage  رادر شبکهdeploy  کنید قبل از آنکه از آنcapture  بگیرید، باید با استفاده ازsysprep، همه تنظیمات روی آن را به حالت اولیه برگردانید.sysprep  باعث می‌شودSID  و نام کامپیوتر و عضویت درdomain  این کامپیوترrenew  شوند. این کار با استفاده از ابزاری با نامsysprep.exe  انجام می‌شود. این ابزار به صورت پیشفرض در ویندوز قرار دارد. وقتی ازsysprep  برای آماده سازیimage  استفاده می‌کنید، می‌توانید آن را به گونه ای تنظیم کنید که سیستم را به حالت OOBE برگرداند. OOBE همان حالت اولیه ویندوز است یعنی زمانی که آن را تازه نصب کرده‌اید و برای اولین بار logon می‌کنید. با این کار همه update ها و درایورها و برنامه‌هایی که روی آن نصب کرده‌اید در این جا، از بین نمی‌رود. برایsysprep  کردن یکimage  ابتدا آن را روی یک سیستم نصب کنید. سپسlogon  کرده و برنامهrun  را باز کنید. عبارتsysprep  را تایپ و اجرا کنید. پنجره شکل ۱۶-۱ باز می‌شود. روی برنامه sysprep دوبار کلیک کنید.

شکل ۱۶-۱

پنجره شکل ۱۷-۱ باز می‌شود. تنظیمات را مشابه شکل زیر انجام دهیدو ok  کنید.

شکل ۱۷-۱

سیستم شروع بهsysprep  شدن می‌کند. بعد از این مرحله سیستم یک بارrestart  می‌شود و شما می‌توانید از آنcapture  بگیرید.

 


دیدگاه خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.