آزمون بین المللی CHFI: Computer Hacking Forensics Investigator

دوره تربیت رهگیری هک و کشف جرایم کامپیوتری و مبارزه با آنها

CHFI Computer Hacking Forensics Investigator

pp149 CHFI ، گواهی به خصوصی در زمینه انتظامات امنیتی مرتبط با جرائم کامپیوتری محسوب می شود. این گواهی دانش استفاده از برنامه های کاربردی را در مجریان اجرای قانون، System Administrator ها، ماموران امنیتی، امور نظامی و دفاع شخصی ، افراد حقوقی و حرفه ای، بانکداران، متخصصان امنیتی و تمامی کسانی که به نوعی از صحت و عدم نقص در زیرساختهای شبکه خود نگران هستند، تقویت می کند.


مباحث دوره

با کسب این تخصص قادر به درک موارد زیر خواهید بود:

  • فرآیند بررسی جرائم رایانه ای و جزئیات بدست آوردن حکم جستجو
  • انواع مختلف شواهد دیجیتالی، قوانین شواهدها، فرآیند بررسی شواهد دیجیتالی، رسیدگی به جرائم الکترونیکی و شواهد دیجیتالی بر اساس طبقه بندی جرم
  • وظایف و نقشها در اولین پاسخگویی، اولین ابزارهای پاسخگو، تامین امنیت و ارزیابی صحنه جرم الکترونیکی، انجام مصاحبه های اولیه، مستند سازی صحنه جرم الکترونیکی، جمع آوری و حفظ شواهد الکترونیکی، بسته بندی و انتقال شواهد الکترونیکی، گزارش صحنه جرم
  • چگونگی بازیابی فایلها و پارتیشنهای Delete شده از ویندوز، سیستم عامل Mac OS X و لینوکس
  • فرآیند دخیل با تحقیقات قانونی در استفاده از دسترسی به داده های FTK و مخفی سازی اطلاعات با Steganography و تکنیکهای مربوط به آن، Steganalysis و قوانین Image فایلها
  • ابزارها، انواع حملات به پسووردها و چگونگی بررسی ایجاد رخنه در پسووردهای محافظت شده
  • انواع مختلفی از تکنیکهای تصرف در Log ها، مدیریت Log ها، هماهنگ سازی زمان، ابزارهای تصرف Log ها
  • چگونگی بررسی Log ها، ترافیک شبکه، حملات Wireless و حملات Web
  • چگونگی ردیابی ایمیل ها و بررسی جرائم ایملی و بسیاری موارد دیگر

 سرفصل های رسمی آزمون بین المللی

Computer Forensics in Today’s World

Course 1

Searching and Seizing Computers

Course 2

Digital Evidence

Course 3

First Responder Procedures

Course 4

Computer Forensics Lab

Course 5

Understanding Hard Disks and File Systems

Course 6

Windows Forensics

Course 7

Data Acquisition and Duplication

Course 8

Forensics Investigation Using AccessData FTK

Course 9

Forensics Investigation Using EnCase

Course 10

Steganography and Image File Forensics

Course 11

Application

Course 12

Log Capturing and Event Correlation

Course 13

Network Forensics, Investigating Logs and Investigating Network Traffic

Course 14

Investigating Wireless Attacks

Course 15

Investigating Web Attacks

Course 16

Tracking Emails and Investigating Email Crimes

Course 17

Mobile Forensics

Course 18

Investigative Reports

Course 19

Becoming an Expert Witness

Course 20


منبع این دوره کتاب

The Official CHFI Exam 312-49 Study Guide

pp155

لینک دانلود به (زودی)


پیشنیاز این دوره آموزشی

برای ورود به دوره آموزشی CHFI پیشنهاد ما برای شما گذراندن پیش نیازهای زیر می باشد:

– Network Fundamental –  MCITP Basic – CEH – Basic Concept of Virtualization


اطلاعاتی راجع به آزمون

pp150کدهای آزمون در مراکز برگزارکننده pp151pp152pp153 حوزه های مورد سنجش از