آزمون بین المللی دوره Hyper-V 2008R2

دوره مجازی سازی Hyper-V

Windows Server Virtualization, Configuration

نرم افزار Microsoft® Hyper-V™ Server 2008 R2 یک نرم افزار مستقل قابل اعتماد و بهینه سازی شده برای فناوری مجازی سازی یا همان Virtualization است که بر اساس آن با تعریف ماشین‌ های مجازی این امکان فراهم می‌شود تا سیستم عامل‌های مختلف بطور همزمان بر روی یک رایانه اجرا شوند. این فناوری که Hypervisor نامیده می‌شود حاوی تکنولوژی مجازی‌سازی برای نسخه سرور است و بروزرسانی عمده‌ای در ویندوز سرور مایکروسافت محسوب می‌گردد، این فناوری به شدت از سوی سازمان‌ها و شرکت‌ها مورد استقبال قرار گرفت زیرا کمک بسیار خوبی به کاهش هزینه‌ها نموده و عدم وابستگی به سخت‌افزار را به همراه افزایش کارائی در مراکز داده و محیط‌های IT به همراه خواهد آورد.

مباحث دوره

مایکروسافت سه مرحله ( Step) را برای رسیدن به مدرک Virtualization Administrator قرار داده است. pp130pp129 با مطالعه این دوره در موارد زیر مهارت مهارت کسب خواهید نمود:

  • آشنایی با تکنولوژی مجازی سازی (Virtualization)
  • نصب role،مربوط به Hyper-v بر روی Windows Server 2008R2
  • ایجاد ماشین مجازی و مدیریت Virtual Network
  • مدیریت دیسک در Hyper-V
  • آموزش Snapshot،Backup گیری در Hyper-V
  • مانیتورینگ در Hyper-V
  • آشنایی با ابزار VmConnect
  • …..

محصول تولیدی فرزان

جهت آشنایی با محصول دوره Hyper-V که گروه آموزشی فرزان در این زمینه تولید کرده است.pp135


سرفصل های مایکروسافت

آزمون بین المللی ۶۵۹-۷۰: معرفی امتحان مربوط به کد۷۰-۶۵۹ که اولین گام برای طی کردن و گذراندن دوره های مجازی سازی می باشد، با عنوان دوره : Windows Server 2008 R2, Server Virtualization

pp131

قبل از اینکه به شرح سرفصل ها بپردازیم بایستی بگوییم این امتحان در در تاریخ ۳۱، ماه July سال ۲۰۱۳، retire و از رده خارج خواهد شد. سرفصل های این دوره:

Installing and Configuring Host and Parent Settings

Course 1

Configuring Child Settings

Course 2

Managing and Monitoring Virtual Environments

Course 3

Ensuring High Availability and Recoverability

Course 4

Performing Migration

Course 5

Configuring Remote Desktop (RD) Role Services Infrastructure

Course 6

آزمون بین المللی ۶۶۹-۷۰: معرفی امتحان مربوط به کد۷۰-۶۶۹ که دومین گام برای طی کردن و گذراندن دوره های مجازی سازی می باشد، با عنوان دوره: Windows Server 2008 R2, Virtualization Administrator

pp132

سرفصل های این دوره:

Deploying and Managing an Enterprise Desktop Virtualization Environment

Course 1

Deploying and Managing a Presentation Virtualization Environment

Course 2

Deploying and Managing an Application Virtualization (App-V) Environment

Course 3

Managing a Virtual Desktop Infrastructure Environment

Course 4

آزمون بین المللی ۶۹۳-۷۰: معرفی امتحان مربوط به کد۷۰-۶۹۳ که دومین گام برای طی کردن و گذراندن دوره های مجازی سازی می باشد، با عنوان دوره : Windows Server 2008 R2, Desktop Virtualization قبل از اینکه به شرح سرفصل ها بپردازیم بایستی بگوییم این امتحان در در تاریخ ۳۱، ماه July سال ۲۰۱۳، retire و از رده خارج شد. pp133 سرفصل های این دوره:

Designing a Virtualization Strategy

Course 1

Designing the Physical and Virtual Infrastructure

Course 2

Designing a Highly Available Virtual Environment

Course 3