خواهشمندیم بعد از پرداخت موفقیت آمیز، یک ایمیل حاوی مشخصات خودتان و نام محصول به آدرس ایمیل info@modir-shabake.com ارسال نمایید.