تمـدیـد جشنـواره فـروش فـرزان.... بهار بهترین زمان برای متخصص شدن!

مشاهده شرایط جشنواره

Point to Multipoint

بهار امسال متخصص شبکه شوید!

شرایط ویژه جشنواره بهاری:

  • با خرید هر دوره 100 هزار تومان شارژ دریافت می کنی
  • میتونی با خریدت فلش دیسک هدیه بگیری
  • تخفیف ویژه دوره های سیسکو (با خرید تک دوره اول، دوره دوم را هدیه دریافت کنید!!)
  • طرح ویژه مشتریان قدیمی (پکیج ویژه فرزان با مبلغ 1.5 میلیون تومان)
ورود به جشنواره نوروزی