با پکیج ویژه فرزان متخصص شبکه شوید!

خرید پکیج 100 دوره

پیکربندی شبکه وایرلس در حالت عملکرد Ad HOC