با خرید هر دوره 50,000 تومان شارژ در کیف پولتان دریافت نمایید!

پیاده سازی یک شبکه وایرلس از نوع Ad HOC در Windows 7

هر خرید 50000 تومان شارژ!