با پکیج ویژه فرزان متخصص شبکه شوید!

خرید پکیج 100 دوره

قابلیت Backup گیری از Cluster Shared Volume (CSVs