با خرید هر دوره 50,000 تومان شارژ در کیف پولتان دریافت نمایید!

سومین بسته آموزشی فارسی (VMware Horizon View 6

هر خرید 50000 تومان شارژ!