با خرید هر دوره 50,000 تومان شارژ در کیف پولتان دریافت نمایید!

به صورت تئوری و عملی نصب ویندوز سرور 2012

هر خرید 50000 تومان شارژ!