با پکیج ویژه فرزان متخصص شبکه شوید!

خرید پکیج 100 دوره

به صورت تئوری و عملی نصب ویندوز سرور 2012