تمـدیـد جشنـواره فـروش فـرزان.... بهار بهترین زمان برای متخصص شدن!

مشاهده شرایط جشنواره

بررسی پروتکل های مورد استفاده دز تجهیزات شرکت Mikrotik

بهار امسال متخصص شبکه شوید!

شرایط ویژه جشنواره بهاری:

  • با خرید هر دوره 100 هزار تومان شارژ دریافت می کنی
  • میتونی با خریدت فلش دیسک هدیه بگیری
  • تخفیف ویژه دوره های سیسکو (با خرید تک دوره اول، دوره دوم را هدیه دریافت کنید!!)
  • طرح ویژه مشتریان قدیمی (پکیج ویژه فرزان با مبلغ 1.5 میلیون تومان)
ورود به جشنواره نوروزی