با پکیج ویژه فرزان متخصص شبکه شوید!

خرید پکیج 100 دوره

استفاده از MAC Filltering در Server 2008R2