با پکیج ویژه فرزان متخصص شبکه شوید!

خرید پکیج 100 دوره

آشنایی با ورژن جدید برنامه Lync Server به نام 2015 Skype for Business