60%
تخفیف

امنیت پایگاه داده ها (Database Security)

یکی از موارد مهم در امنیت اطلاعات بحث مربوط به امنیت در پایگاه های داده (Database Security) می باشد. فارغ…

450,000 تومان 180,000 تومان
5 ساعت
دکتر داریوش اسماعیلی
60%
تخفیف

SQL Server 2017 (مقدماتی)

امروزه وجود پایگاه داده (دیتابیس) در داخل شبکه های سازمان ها امری مهم است و تقریبا تمامی نرم افزارهای مالی…

450,000 تومان 180,000 تومان
5 ساعت
مهندس مهدی قشمی
60%
تخفیف

SQL Server 2017 (پیشرفته)

پس از ارائه دوره مقدماتی SQL Server 2017، در ادامه نوبت به مباحث دوره پیشرفته رسیده است. رویکرد آموزش در…

450,000 تومان 180,000 تومان
5 ساعت
مهندس مهدی قشمی