85%
تخفیف

امنیت پایگاه داده ها (Database Security)

یکی از موارد مهم در امنیت اطلاعات بحث مربوط به امنیت در پایگاه های داده (Database Security) می باشد. فارغ…

375,000 تومان
5 ساعت
دکتر داریوش اسماعیلی
85%
تخفیف

SQL Server 2017 (مقدماتی)

امروزه وجود پایگاه داده (دیتابیس) در داخل شبکه های سازمان ها امری مهم است و تقریبا تمامی نرم افزارهای مالی…

435,000 تومان
5 ساعت
مهندس مهدی قشمی
85%
تخفیف

SQL Server 2017 (پیشرفته)

پس از ارائه دوره مقدماتی SQL Server 2017، در ادامه نوبت به مباحث دوره پیشرفته رسیده است. رویکرد آموزش در…

390,000 تومان
5 ساعت
مهندس مهدی قشمی