85%
تخفیف

نرم افزار شبیه ساز شبکه PNETLab

علاقه مندان به مباحث شبیه سازی شبکه و استفاده از Emulator حتما تاکنون اسامی نرم افزارهای تخصصی این حوزه از…

435,000 تومان
3:03 ساعت
مهندس رضا حسين زاده
85%
تخفیف

سیسکو 8 Cisco Packet Tracer

در این دوره آموزشی با آخرین ورژن برنامه معروف Cisco Packet Tracer آشنا می شوید، آخرین ورژن ارائه شده این…

390,000 تومان
2:20 ساعت
مهندس رضا حسين زاده
85%
تخفیف

آموزش شبیه ساز شبکه سیسکو Cisco Packet Tracer (مقدماتی)

+ آفر خرید دوره های سیسکو با خرید دوره اول (آموزش شبیه ساز شبکه سیسکو Cisco Packet Tracer (مقدماتی)، دوره…

435,000 تومان
1:30 ساعت
مهندس رضا حسين زاده
85%
تخفیف

شبیه ساز سیسکو Cisco Packet Tracer (پیشرفته)

+ آفر خرید دوره های سیسکو با خرید دوره اول (آموزش شبیه ساز شبکه سیسکو Cisco Packet Tracer (مقدماتی)، دوره…

390,000 تومان
2:53 ساعت
مهندس رضا حسين زاده
85%
تخفیف

شبکه سازی حرفه ای با شبیه ساز EVE-NG (پیشرفته)

+ آفر خرید دوره های سیسکو با خرید دوره اول (شبکه سازی حرفه ای با شبیه ساز EVE-NG (مقدماتی)، دوره…

375,000 تومان
1:42 ساعت
مهندس رضا حسين زاده
85%
تخفیف

شبکه سازی حرفه ای با شبیه ساز EVE-NG (مقدماتی)

+ آفر خرید دوره های سیسکو با خرید دوره اول (شبکه سازی حرفه ای با شبیه ساز EVE-NG (مقدماتی)، دوره…

435,000 تومان
1:53 ساعت
مهندس رضا حسين زاده
85%
تخفیف

آموزش شبیه ساز شبکه GNS3 (مقدماتی)

+ آفر خرید دوره های سیسکو با خرید دوره اول (آموزش شبیه ساز شبکه GNS3 (مقدماتی) ، دوره پیشرفته را هدیه…

435,000 تومان
1:40 ساعت
مهندس رضا حسين زاده
85%
تخفیف

شبیه ساز شبکه GNS3 (پیشرفته)

+ آفر خرید دوره های سیسکو با خرید دوره اول (آموزش شبیه ساز شبکه GNS3 (مقدماتی) ، دوره پیشرفته را هدیه…

435,000 تومان
2 ساعت
مهندس رضا حسين زاده