85%
تخفیف

نرم افزار شبیه ساز شبکه PNETLab

علاقه مندان به مباحث شبیه سازی شبکه و استفاده از Emulator حتما تاکنون اسامی نرم افزارهای تخصصی این حوزه از…

قیمت اصلی 3,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 480,000 تومان است.
3:03 ساعت
مهندس رضا حسين زاده
85%
تخفیف

سیسکو 8 Cisco Packet Tracer

در این دوره آموزشی با آخرین ورژن برنامه معروف Cisco Packet Tracer آشنا می شوید، آخرین ورژن ارائه شده این…

قیمت اصلی 3,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 480,000 تومان است.
2:20 ساعت
مهندس رضا حسين زاده
85%
تخفیف

آموزش شبیه ساز شبکه سیسکو Cisco Packet Tracer (مقدماتی)

+ آفر خرید دوره های سیسکو با خرید دوره اول (آموزش شبیه ساز شبکه سیسکو Cisco Packet Tracer (مقدماتی)، دوره…

قیمت اصلی 3,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 480,000 تومان است.
1:30 ساعت
مهندس رضا حسين زاده
85%
تخفیف

شبیه ساز سیسکو Cisco Packet Tracer (پیشرفته)

+ آفر خرید دوره های سیسکو با خرید دوره اول (آموزش شبیه ساز شبکه سیسکو Cisco Packet Tracer (مقدماتی)، دوره…

قیمت اصلی 3,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 450,000 تومان است.
2:53 ساعت
مهندس رضا حسين زاده
85%
تخفیف

شبکه سازی حرفه ای با شبیه ساز EVE-NG (پیشرفته)

+ آفر خرید دوره های سیسکو با خرید دوره اول (شبکه سازی حرفه ای با شبیه ساز EVE-NG (مقدماتی)، دوره…

قیمت اصلی 3,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 480,000 تومان است.
1:42 ساعت
مهندس رضا حسين زاده
85%
تخفیف

شبکه سازی حرفه ای با شبیه ساز EVE-NG (مقدماتی)

+ آفر خرید دوره های سیسکو با خرید دوره اول (شبکه سازی حرفه ای با شبیه ساز EVE-NG (مقدماتی)، دوره…

قیمت اصلی 3,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 480,000 تومان است.
1:53 ساعت
مهندس رضا حسين زاده
85%
تخفیف

آموزش شبیه ساز شبکه GNS3 (مقدماتی)

+ آفر خرید دوره های سیسکو با خرید دوره اول (آموزش شبیه ساز شبکه GNS3 (مقدماتی) ، دوره پیشرفته را هدیه…

قیمت اصلی 3,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 480,000 تومان است.
1:40 ساعت
مهندس رضا حسين زاده
85%
تخفیف

شبیه ساز شبکه GNS3 (پیشرفته)

+ آفر خرید دوره های سیسکو با خرید دوره اول (آموزش شبیه ساز شبکه GNS3 (مقدماتی) ، دوره پیشرفته را هدیه…

قیمت اصلی 3,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 480,000 تومان است.
2 ساعت
مهندس رضا حسين زاده