داکر (Docker) یک پروژه منبع باز برای خودکارسازی برنامه های کاربردی بکه می توانید از آن بر روی کلود (Cloud) هم استفاده نمایید. داکر تحت پلتفرم های مختلف از جمله: کلود، لینوکس، ویندوز قابل استفاده و پیاده سازی می باشد.
80%
تخفیف

آموزش سناریویی داکر در لینوکس

اگر پیش از این با ساختار و قابلیت ها، امکانات و عملکرد Docker آشنایی داشته باشید، این دوره کوتاه سناریویی…

450,000 تومان
1:43 ساعت
مهندس رضا حسين زاده
80%
تخفیف

آموزش سناریویی کوبرنتیز Kubernetes

اگر پیش از این با ساختار و قابلیت ها، امکانات و عملکرد Kubernetes آشنایی داشته باشید، این دوره کوتاه سناریویی…

450,000 تومان
2:25 ساعت
مهندس رضا حسين زاده
80%
تخفیف

داکر در ویندوز سرور 2019 Docker in Windows

یکی از مفاهیم به روز در دنیای آی تی بحث استفاده از داکر و کانتینرها می باشد.  داکر قابلیتی را…

450,000 تومان
5:05 ساعت
مهندس مهرداد بقایی