تلفن های مبتنی بر IP و VOIP
(الستیکس، استریسک) Asterisk ,Elastix

85%
تخفیف

ویپ ایزابل Issabel ICAE دوره اول

استفاده از تکنولوژی VOIP (Voice Over IP) که بعنوان آپی تلفنی هم یاد می شود امروز بسیار فراگیر شده است…

قیمت اصلی 3,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 480,000 تومان است.
3:16 ساعت
مهندس رضا حسين زاده
آموزش الستیکس | آموزش voip | راه اندازی voip |آموزش ویپ | آموزش elastix elastix || elastix | Elastix (4) (5)
85%
تخفیف

سیستم تلفنی الستیکس VOIP Elastix 4 5

آموزش راه اندازی voip با elastix در این دوره آموزشی با فناوری (Voice Over IP (VOIP و سیستم تلفنی الستیکس…

قیمت اصلی 3,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 480,000 تومان است.
7 ساعت
مهندس میلاد ساعی
ویپ | آموزش voip |الستیکس | راه اندازی voip |تلفن ویپ | تجهیزات voip | استریسک | سیستم voip | آموزش الستیکس
85%
تخفیف

Cisco VOIP و سیستم تلفنی استریسک، الستیکس Asterisk

تلفن تحت شبکه VOIP و Asterisk و Elastix در این دوره آموزشی با فناوری (Voice Over IP (VOIP و سیستم…

قیمت اصلی 1,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 180,000 تومان است.
10 ساعت
مهندس یوسفی