تلفن های مبتنی بر IP و VOIP
(الستیکس، استریسک) Asterisk ,Elastix

80%
تخفیف

ویپ ایزابل Issabel ICAE دوره اول

استفاده از تکنولوژی VOIP (Voice Over IP) که بعنوان آپی تلفنی هم یاد می شود امروز بسیار فراگیر شده است…

420,000 تومان
3:16 ساعت
مهندس رضا حسين زاده
آموزش الستیکس | آموزش voip | راه اندازی voip |آموزش ویپ | آموزش elastix elastix || elastix | Elastix (4) (5)
80%
تخفیف

سیستم تلفنی الستیکس VOIP Elastix 4 5

آموزش راه اندازی voip با elastix در این دوره آموزشی با فناوری (Voice Over IP (VOIP و سیستم تلفنی الستیکس…

390,000 تومان
7 ساعت
مهندس میلاد ساعی
ویپ | آموزش voip |الستیکس | راه اندازی voip |تلفن ویپ | تجهیزات voip | استریسک | سیستم voip | آموزش الستیکس
80%
تخفیف

Cisco VOIP و سیستم تلفنی استریسک، الستیکس Asterisk

تلفن تحت شبکه VOIP و Asterisk و Elastix در این دوره آموزشی با فناوری (Voice Over IP (VOIP و سیستم…

240,000 تومان
10 ساعت
مهندس یوسفی