70%
تخفیف

آموزشی فارسی مبانی اینترنت اشیا IOT

یکی از جدیدترین بحث ه ای دنیای فناوری اطلاعات اینترنت اشیا است که به اختصار به آن IOT گفته می…

195,000 تومان
4:16 ساعت
مهندس رضا حسين زاده