پرداخت شما ناموفق بود، لطفاً دوباره امتحان کنید یا در صورت نیاز از طریق ارسال ایمیل با ما در تماس باشید.


طی مدت ۱ الی ۷۲ ساعت در روزهای کاری تراکنش ناموفق به حساب بانکی شما برگشت داده خواهد شد.


در غیر اینصورت به ما اطلاع دهید تا پیگیری لازم انجام شود.