نرم افزارهای دوره آموزشی سیتریکس CITRIX XenApp V 7.11

در دوره آموزشی دوره سیتریکس CITRIX XenApp & XenDesktop V 7.11، که به صورت فیلم آموزشی فارسی توسط گروه فرزان تولید شده است. نرم افزارها و منابع آموزشی متعددی مورد تدریس قرار گرفته است. می توانید جهت استفاده از این منابع آموزشی از لینک های دانلود زیر استفاده نمایید.


دانلود نرم افزار CITRIX-XenServer-7-0-0

دانلود نرم افزار XenApp-and-XenDesktop-7-11