کسب تخصص های ویژه بازار کار

ارائه بیش از 250 دوره تخصصی به زبان فارسی در حوزه های مختلف شبکه، امنیت و برنامه نویسی باعث می شود شما در هر سطحی باشید، بتوانید از آموزش های حرفه ای ما استفاده نمایید. در مسیر آموزش در کنار شما هستیم…

250

دوره آموزشی

12000

تعداد دانشجو

40

تعداد اساتید

2500

ساعت آموزش

بسته آموزشی ورود به بازار کار

به سرعت خودتان را آماده کسب درآمد عالی در بازار شبکه کنید!

85%
تخفیف
قیمت اصلی 10,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,500,000 تومان است.
85%
تخفیف
قیمت اصلی 7,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,050,000 تومان است.
85%
تخفیف
قیمت اصلی 9,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,350,000 تومان است.
85%
تخفیف
قیمت اصلی 9,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,350,000 تومان است.

پکیج های تخصص های ویژه شبکه

در تمامی گرایش ها پکیج دوره های آموزشی مناسب شما را داریم!

85%
تخفیف
قیمت اصلی 22,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,300,000 تومان است.
85%
تخفیف
قیمت اصلی 15,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,250,000 تومان است.
85%
تخفیف
قیمت اصلی 15,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,250,000 تومان است.
85%
تخفیف
قیمت اصلی 15,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,250,000 تومان است.
85%
تخفیف
قیمت اصلی 15,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,250,000 تومان است.
85%
تخفیف
قیمت اصلی 15,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,250,000 تومان است.
86%
تخفیف
قیمت اصلی 15,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,250,000 تومان است.
85%
تخفیف
قیمت اصلی 15,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,250,000 تومان است.

جدیدترین دوره ها

آخرین دوره های آموزشی ارائه شده

85%
تخفیف
قیمت اصلی 3,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 480,000 تومان است.
85%
تخفیف
قیمت اصلی 3,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 480,000 تومان است.
85%
تخفیف
قیمت اصلی 3,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 480,000 تومان است.
85%
تخفیف
قیمت اصلی 3,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 480,000 تومان است.
85%
تخفیف
قیمت اصلی 3,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 480,000 تومان است.
85%
تخفیف
قیمت اصلی 3,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 480,000 تومان است.
85%
تخفیف
قیمت اصلی 3,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 480,000 تومان است.
85%
تخفیف
قیمت اصلی 3,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 480,000 تومان است.
85%
تخفیف
قیمت اصلی 3,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 480,000 تومان است.
85%
تخفیف
قیمت اصلی 9,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,380,000 تومان است.
85%
تخفیف
قیمت اصلی 3,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 480,000 تومان است.
85%
تخفیف
قیمت اصلی 3,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 480,000 تومان است.
85%
تخفیف
قیمت اصلی 3,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 480,000 تومان است.
85%
تخفیف
قیمت اصلی 3,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 480,000 تومان است.
85%
تخفیف
قیمت اصلی 3,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 480,000 تومان است.
85%
تخفیف
قیمت اصلی 3,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 480,000 تومان است.
85%
تخفیف
قیمت اصلی 3,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 480,000 تومان است.
85%
تخفیف
قیمت اصلی 3,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 480,000 تومان است.
85%
تخفیف
قیمت اصلی 3,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 480,000 تومان است.
85%
تخفیف
قیمت اصلی 3,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 480,000 تومان است.

آخرین مقالات تخصصی​

آخرین مطالب وبلاگ