11 دوره جدید در حوزه شبکه و ضد هک به تولید نهایی رسیده است. (لینک دوره های جدید)

 • آموزش vmware vsphere | آموزش vsphere |آموزش vmware | آموزش فارسی vcp vsphere 6.5 مشاهده

  VMware vSphere 6.5 مقدماتی

  185,000 تومان
  landing-page
  آموزش vmware vsphere | آموزش vsphere | فیلم آموزشی فارسی vmware-vsphere-6-5 مشاهده

  VMware vSphere 6.5 پیشرفته

  195,000 تومان
  landing-page
  landing-page