از قیمت های فعلی سایت %40 کسر می شود. کد کوپن: OFF40

پکیج کامل 121 دوره سایت: 690,000 تومان

  • آموزش vmware vsphere | آموزش vsphere |آموزش vmware | آموزش فارسی vcp vsphere 6.5 مشاهده

    VMware vSphere 6.5 مقدماتی

    200,000 تومان
    landing-page
    landing-page