امکان خرید تمامی دوره های سایت با 60% تخفیف در طرح بهاری 1400

Cisco CCNP V2 SWITCH ورژن جدید ۱۱۵-۳۰۰

توضیحات دوره

آموزش سیسکو Cisco CCNP V2 SWITCH

بعد از آشنایی با مفاهیم پایه و اولیه در دوره CCNA و همین طور به دست آوردن توانایی های پبکربندی روتر ها و سوئیچ های سیسکو در مقایس های شبکه های کوچک، در ادامه می بایست وارد بحث تخصصی و حرفه ایی کارکردن با تجهیزات سوئیچ های شرکت سیسکو در مقایس کاری شبکه های بزرک شوید. در واقع مدرک دوره CCNP تایید توانایى شما براى طراحى، پیاده سازى، بررسى و عیب یابى شبکه هاى محلى و سطح گسترده سازمانى (Enterprise) براى افرادى که دارای این مدرک هستند، می باشد.

مدرک سیسکو CCNP از سه آزمون زیر تشکیل شده است

CCNP ROUTE V2 CCNP SWITCH V2 CCNP TSHOOT V2

پیش نیاز دوره

پیش نیاز ورود به دوره های مدرک Cisco CCNP، گذراندن آزمون ۱۲۰-۲۰۰ مختص به مدرک Cisco CCNA می باشد. در این دوره آموزشی مباحث بر طبق سرفصل های رسمی شرکت ارائه شده سیسکو برای این دوره و به طور کامل مورد تشریح تئوری و سپس پیاده سازی عملی قرار گرفته است و در عین حال کارکردن و استفاده از تجهیزات تولیدی شرکت سیسکو از طریق شبیه ساز هایی از قبیل GNS3 و Packet Tracer به راحتی در این دوره آموزش داده شده است. فارغ التحصیلان این دوره آموزشی قابلیت کار تحت عنوان های، مهندس شبکه سیسکو، پشتیبانی از شبکه های سیسکو، را خواهند داشت.

معرفی آزمون ۱۱۵-۳۰۰، سرفصل های آموزشی،منابع،درباره مدرس معرفی از سویچ های شرکت سیسکو Cisco Switch Overview بررسی مفهوم IOU در سویچ های شرکت سیسکو بررسی مفاهیم CAM,TCAM and SDM بررسی مفاهیم CDP and LLDP بررسی مفهوم PoE بررسی مفهوم VLAN and Trunk قسمت اول بررسی مفهوم VLAN and Trunk قسمت دوم

سرفصل های دوره (به همراه نمونه فیلم ها)

 • درس اول: بررسی سویچ های سیسکو
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • درس دوم: پیکربندی IOU Installation
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • درس سوم: پیکربندی CAM, TCAM and SDM
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • درس چهارم: پیکربندی CDP and LLDP
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • درس پنجم: پیکربندی PoE
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • درس ششم: پیکربندی VLAN and Trunk
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • درس هفتم: پیکربندی) VTP (v1,v2,v3
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • درس نهم: پیکربندی STP
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • درس دهم: پیکربندی دستورات STP
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • درس یازدهم: پیکربندی RSTP
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • درس دوازدهم: Protecting STP
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • درس سیزدهم: Handle Err-Disabled
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • درس چهاردهم: پیکربندی MST
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • درس پانزدهم: پیکربندی Etherchannel
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • درس شانزدهم: پیکربندی Multilayer Switches
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • درس هفدهم: پیکربندی Monitoring Network SPAN and RSPAN
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • درس هجدهم: پیکربندی Monitoring Network SNMP and Syslog
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • درس نوزدهم: پیکربندی FHRP – HSRP
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • درس بیستم: پیکربندی FHRP – VRRP
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • درس بیست و یکم: پیکربندی (High Redundancy (Stack and Modules
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • درس بیست و دوم: پیکربندی Monitoring Network – IP SLA
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • درس بیست و سوم: لابراتوار Monitoring Network – LAB
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • درس بیست و چهارم: پیکربندی Security – DHCP Snooping
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • درس بیست و پنجم: پیکربندی Security – IP Source Guard
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • درس بیست و ششم: پیکربندی Security – DAI
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • درس بیست و هفتم: پیکربندی Security – Port Security
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • درس بیست و هشتم: پیکربندی Security – VLAN ACL and Private VLAN
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • درس بیست و نهم: پیکربندی Security – Storm Control
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • درس سی ام: پیکربندی Security – AAA
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • درس سی و یکم: پیکربندی Security – Local Privilege
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • درس سی و دوم: لابراتوار Security – LAB
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • درس سی و سوم: قدم بعدی What to do Next
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • درس سی و چهارم: آشنایی با پیکربندی سویچ های شرکت های دیگر
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • درس سی و پنجم: پیکربندی AAA and Cisco ACS
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • درس اول: بررسی سویچ های سیسکو
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • درس دوم: پیکربندی IOU Installation
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • درس سوم: پیکربندی CAM, TCAM and SDM
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • درس چهارم: پیکربندی CDP and LLDP
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • درس پنجم: پیکربندی PoE
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • درس ششم: پیکربندی VLAN and Trunk
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • درس هفتم: پیکربندی) VTP (v1,v2,v3
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • درس نهم: پیکربندی STP
  video-img برای مشاهده نمونه ویدئو جلسه روی تصویر آبی کلیک کنید
 • درس دهم: پیکربندی دستورات STP
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • درس یازدهم: پیکربندی RSTP
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • درس دوازدهم: Protecting STP
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • درس سیزدهم: Handle Err-Disabled
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • درس چهاردهم: پیکربندی MST
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • درس پانزدهم: پیکربندی Etherchannel
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • درس شانزدهم: پیکربندی Multilayer Switches
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • درس هفدهم: پیکربندی Monitoring Network SPAN and RSPAN
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • درس هجدهم: پیکربندی Monitoring Network SNMP and Syslog
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • درس نوزدهم: پیکربندی FHRP – HSRP
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • درس بیستم: پیکربندی FHRP – VRRP
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • درس بیست و یکم: پیکربندی (High Redundancy (Stack and Modules
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • درس بیست و دوم: پیکربندی Monitoring Network – IP SLA
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • درس بیست و سوم: لابراتوار Monitoring Network – LAB
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • درس بیست و چهارم: پیکربندی Security – DHCP Snooping
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • درس بیست و پنجم: پیکربندی Security – IP Source Guard
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • درس بیست و ششم: پیکربندی Security – DAI
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • درس بیست و هفتم: پیکربندی Security – Port Security
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • درس بیست و هشتم: پیکربندی Security – VLAN ACL and Private VLAN
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • درس بیست و نهم: پیکربندی Security – Storm Control
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • درس سی ام: پیکربندی Security – AAA
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • درس سی و یکم: پیکربندی Security – Local Privilege
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • درس سی و دوم: لابراتوار Security – LAB
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • درس سی و سوم: قدم بعدی What to do Next
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • درس سی و چهارم: آشنایی با پیکربندی سویچ های شرکت های دیگر
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره
 • درس سی و پنجم: پیکربندی AAA and Cisco ACS
  دریافت ویدئوهای بیشتر با خریداری دوره

نظرات

9 نظر

8 دیدگاه برای Cisco CCNP V2 SWITCH ورژن جدید ۱۱۵-۳۰۰

 1. 16/04/07 11:44
  محمدرضایی

  با عرض سلام و خسته نباشید
  این محصول علاوه بر مالتی مدیا کتاب چاپی هم داره ؟

 2. 16/04/07 11:46
  سهند

  سایتتون عالییییییه من با این دوره پیشرفت کردم و کارم راه افتاد حسابی دمتون گرم

 3. 16/04/09 12:44
  محسن جمالی

  با سلام خدمت شما استاد محترم،واقعا مرسی از ویدیوها ومطالب شما
  به امید موفقیت تمایی دوستان و با کمک استاد عزیز..با ادامه دار بودن مطالب.
  واقعا مرررررسی

 4. 16/05/10 07:08
  محمد

  با سلام
  محصول فوق خريداري شده
  لطفا لينك هاي دانلود را براي بنده ارسال نماييد

 5. 16/11/02 10:44
  محمد

  با سلام وخسته نباشید
  من محصول فوق رو کامل دانلود کردم ولی فایل برنامه ها رو پیدا نکردم
  برنامه هایی مثل iou-putty و … که در ویدئو ها به آن اشاره شده است ،اگر می شود منو راهنمایی کنید

  • 16/11/02 11:25
   گروه آموزشی فرزان

   باسلام لطفاً به منوی دانلود نرم افزار مراجعه نمایید و برنامه های همراه دوره CCNP SWITCH را از آن قسمت دانلود نمایید.

 6. 17/05/31 09:26
  حمیدرضا

  سلام من محصول رو خریدم و دانلود کردم اما برای گرفتن سریال نامبر ایمیل زدم اما هنوز برا نصب سریال ندارم

 7. 20/09/02 04:29
  وحید ولدبیگی

  سلام
  بسیار ممنون عالی بود

 8. 20/09/02 04:35
  وحید ولدبیگی

  مهندس جان انشاالله در زمینه طراحی تجهیزات سیسکو هم اگر لطف کنید و با توجه به تجربتون یکدوره تهیه کنید بسیارعالی می شه چراکه متاسفانه کمبود دوره های مولتی مدیا طراحی سیسکو به زبان فارسی واقعا احساس می شه.
  یا حق

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پکیج ویژه فرزان

 • 121 دوره
 • 1350 ساعت فیلم فارسی
 • دسترسی دائمی به لینک های دانلود
 • دانلود مجزای لینکهای هردوره
 • 556,000 تومان
خرید پکیج ویژه
سوالات پیش از خرید

4.50 از 8 رای

سوالات خودتان را در رابطه با خرید این دوره از طریق ایمیل info@modir-shabake.com مطرح نمایید.
از طریق تلگرام آی دی mohammadsh37 نیز می توانید با ما در تماس باشید.

دسته:

لینک مطلب: https://www.modir-shabake.com/?p=328

چارت آموزشی

از کجا شروع کنم؟ برای راهنمایی روی بنر زیر کلیک کنید.
learning-chart
landing-page